Pagina afbeelding

Luister naar experts op het gebied van betononderhoud en speciale toepassingen op de Betondag 2013

05-11-2013

Twee bijzonder interessante lezingen in de Van Cappellenzaal voor iedereen die met betononderhoud, -renovatie en –restauratie van doen heeft.

11.30 uur:Restaureren van monumentale betonconstructies: laveren tussen richtlijnen en beleving.
Ir. Peter Nuiten  Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR)
 
Steeds meer – veelal vooroorlogse – betonconstructies gaan deel uitmaken van ons nationale erfgoed. Het behoud ervan echter vraagt in veel gevallen de nodige reparatieinspanningen vanwege het gebrek aan onderhoud in de afgelopen decennia en vanwege de toegenomen eisen die aan een nieuwe functie ervan worden gesteld. Het uitvoeren van de benodigde reparaties kan eigenlijk niet volgens de vigerende normen en richtlijnen plaatsvinden omdat dit zou leiden tot grootschalige ingrepen die het monumentale karakter van deze constructies aantasten.  Het is van belang  om ook voor deze betonconstructies te komen tot een goed doordachte en verantwoorde aanpak waarbij technische kwaliteit hand in hand gaat met het karakter en de beleving van de constructie of het gebouw in kwestie. Aan de hand van de restauratie van de Timmerfabriek in Vlissingen worden de dilemma’s inzichtelijk gemaakt. 

12.00 uur: Ondersabelen van windmolenfundaties: de strijd tegen vermoeiing. Luc Westhof en Richard Webers (BASF) namens de Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en beschermingsmiddelen.
 
Windmolens zijn een onderdeel van onze skyline. Windenergie is een goed alternatief voor onze groeiende behoefte aan energie. De funderingen van de windmolens zijn doorgaans in beton uitgevoerd en worden dynamisch belast. Uit ervaringen in het verleden is gebleken dat de toepassing van een traditionele ondersabelingsmortel in combinatie met een betonnen fundering vaak onvoldoende is. Speciaal voor dit doel zijn mortels ontwikkeld die in combinatie met een gecertificeerd montagesysteem een lange levensduur hebben. De Vereniging van Leveranciers van  Betonreparatie- en beschermingsmiddelen (VLB) informeert u hierover.

 

 

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug