Pagina afbeelding

MVO / Duurzaamheid: Welke richting gaat het in de bouw op?

13-04-2011


Afhankelijk van het marktsegment waarin de VBR-leden opereren, kiezen zij voor het volgen of invoeren van één van de MVO of Milieuzorgsystemen
- Milieumanagementsysteem op basis van: ISO 14001
- CO2- prestatieladder op basis van ISO 14064
- MVO Prestatieladder op basis van ISO 26000
- MVO Sustainability ScoreCard op basis van ISO 26000.

Gezamenlijk stappen maken

Welke richting gaat het in de bouw op? De industrie en ProRail zijn het meest duidelijk en kiezen voor ISO 14001 en de CO2-prestatieladder. Gaat Rijkswaterstaat volgen? En welke richting gaat de Woningbouw op?
Willen we gezamenlijk stappen gaan maken op het gebied van MVO en Duurzaamheid, dan zullen de opdrachtgevers het voorbeeld van ProRail kunnen volgen door MVO doelstellingen te waarderen met fictieve kortingen op de inschrijfsom voor de best presterende bedrijven.

De VBR leden zijn er klaar voor!


Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug