Pagina afbeelding

Nachtrust voor bewoners Boskoop

24-06-2016

De N207 tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop bestaat uit 15 meter lange betonplaten die elk ondersteund worden door 4 kespen. De weg is in 1954 gerealiseerd door de gehele constructie, platen en kespen, in het werk te storten. Ter plaatse van de dilatatie is speling ontstaan tussen de platen en kespen. De speling resulteert  in geluidsoverlast van langsrijdend verkeer. Vooral het toenemende vrachtverkeer door de nieuwe containerterminal in Alphen a/d Rijn bezorgen bewoners in de nabijheid van de weg slapeloze nachten.

Zoektocht naar oplossing
Al sinds 2009 zoekt de opdrachtgever naar een haalbare oplossing voor het probleem, echter aan ieder optie bleken nadelen en grote risico’s te kleven. In 2015 is edilon)(sedra Contracting betrokken bij de probleemstelling en men heeft een oplossing aangedragen.

De werkzaamheden
Eerst wordt de onderzijde aan weerszijde van de kesp vrij gegraven, de aanwezige werkvloer wordt gesloopt en de vijzelconstructies worden gemonteerd aan de kespen. Vervolgens worden de platen ter plaatse van de dilataties ca. 15 mm gevijzeld, waarna de oude houten oplegplanken verwijderd worden en de sponning schoongemaakt wordt.
Na het aanbrengen van edilon)(sedra primer 21 worden de vijzels vervolgens afgelaten tot een vijzelhoogte van 5 mm. Van bovenaf wordt het flexibele materiaal edilon)(sedra Corkelast VA70 gegoten, een materiaal waarin normaliter spoorstaven in bruggen worden verlijmd. Deze edilon)(sedra Corkelast VA70 neemt de speling weg zonder dat de benodigde dilatatiebeweging in gevaar komt.

Succesvol
edilon)(sedra Contracting heeft in samenwerking met Boskalis als hoofdaannemer, firma Van ’t Wout als vijzelaannemer en Van der Made voor het zaag- en boorwerk als proef de oplossing toegepast op 3 van de in totaal meer dan 100 probleemlocaties.

De oplossing is succesvol gebleken, waarna met de klant overeenstemming is bereikt over het toepassen van deze methode op de overige locaties.
Gedurende vier weken zal dag en nacht doorgewerkt worden om de klus te klaren. Ook worden betonreparaties aan het wegdek uitgevoerd en wordt de asfaltconstructie vervangen. Uiteindelijk zal de weg stiller zijn dan ooit tevoren en gaan de bewoners van Boskoop een rustige zomer tegemoet.

Projectinformatie
Project: Renovatie N207
Locatie: Alphen a/d Rijn – Bodegraven
Opdrachtgever: Boskalis
Principaal: Provincie Zuid Holland
VBR-bedrijf: edilon)(sedra Contracting
Marktsegment: Infrabouw
Uitvoeringsperiode: 1 -30 juni 2016
Betonreparatiewerkzaamheden: diversen, waaronder handmatig repareren
Bijzonderheden: De gekozen oplossing is uniek en innovatief. Metingen aan een eerder uitgevoerde proef bewijzen de geschiktheid in deze situatie.
MVO aspecten: Geluidsarm en duurzaam; grootschalige renovatie kan achterwege blijven, waardoor de oplossing positief bijdraagt aan het milieu.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug