Pagina afbeelding

Nieuwe CUR-Aanbeveling over injecteren

10-01-2017

CUR-Aanbeveling 119:2017 is uit onder de titel ‘Specialistische instandhoudingstechnieken – vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton’. Aan de totstandkoming hiervan is een bijdrage geleverd door de VBR.

De CUR-Aanbeveling geeft definities, classificaties, eisen en regels voor het vullen en injecteren van beton. De CUR-Aanbeveling vormt een verbindende schakel tussen de normserie NEN-EN 1504 en de Nederlandse praktijk ten aanzien van het vullen en injecteren van beton, vult deze nader in en stelt aanvullende eisen.
Met de nieuwe aanbeveling 119 komt de oude CUR Aanbeveling 56 te vervallen.

In Nederland is veel gebruik gemaakt van CUR-Aanbeveling 56 “Injecteren van scheuren in betonconstructies met kunsthars injectievloeistoffen”.  Deze CUR-Aanbeveling stelt niet alleen eisen aan de materialen, maar gaat ook in op de uitvoering van injectiewerk en keuring van het werk. Het naast elkaar gebruiken van CUR-Aanbeveling 56 en de Europese norm kan leiden tot tegenstrijdige eisen en zeker tot onduidelijkheid. Om die reden is besloten CUR-Aanbeveling 56 in te trekken en de nieuwe CUR-Aanbeveling 119:2016 op te stellen.

CUR-Aanbeveling 119:2016 is van toepassing op het vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in betonconstructies met producten op basis van een hydraulisch bindmiddel (cement) of een reactief polymeer (kunsthars) met het doel:

  • Herstellen van de samenhang van het beton, zodanig dat krachten overgebracht kunnen worden (uitvoeringsklasse I-1).
  • Beschermen van het beton tegen indringing van schadelijke stoffen (uitvoeringsklasse I-2a).
  • Stoppen van waterlekkage (uitvoeringsklasse I-2w en I-3).

De CUR-Aanbeveling 119: 2017 is sinds 23 januari jl. te verkrijgen. Meer informatie is te vinden op de website van CUR Aanbevelingen.

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug