Pagina afbeelding

Nieuwe voorzitter VBR begint zijn bestuursjaar goed!

06-02-2019

Onlangs nam Rob Braaksma van VBR-bedrijf SealteQ Ivacon de voorzittershamer over van Peter Nuiten. Benieuwd naar zijn drijfveren en visie, stelden we hem een aantal vragen.

Kijk je naar je voorzitterschap uit?

Peter was vier jaar lang het boegbeeld van de VBR; een bevlogen technicus, een verbinder, die het woord ‘neen’ niet kent. Hij verstevigde het fundament van de VBR en bevorderde samenwerking in de branche. Het is een hele uitdaging om in zijn voetsporen te treden, maar ik ga die, samen met de VBR-bedrijven, graag aan.
Ik begin mijn bestuursperiode trouwens goed! Alle VBR-bedrijven voldoen aan de nieuwe BeoordelingsRichtLijn 3201 en zijn in het bezit van het certificaat voor constructief en technisch betonherstel.

Onlangs is het opleidingsinstituut voor de betonreparatiebranche, de stichting LSVB, gestopt met haar activiteiten. En nu?

Deze situatie is natuurlijk onacceptabel voor de gecertificeerde bedrijven, die moeten en willen werken met gekwalificeerd personeel. De VBR ziet het als haar taak een fatsoenlijke opleiding betonreparatie op te tuigen voor zowel niveau 2 als 3, waarvan alle gecertificeerde betonreparatiebedrijven in Nederland gebruik kunnen maken.
En verder wil ik het draagvlak van de VBR vergroten door alle beste bedrijven in de branche de VBR binnen te halen. Samen sterk!

Hoe zie je de vooruitzichten van de betonreparatiebranche?

Ik denk dat de branche niet moet doorslaan naar een papieren tijger; er moet meer aandacht zijn voor de daadwerkelijke uitvoering op de werkvloer. Er worden nu veel te veel administratieve handelingen gevraagd van ons buitenpersoneel.
Ondertussen gaan de marktontwikkelingen gestaag door; denk aan het versterken met lijmwapening, KB staat weer meer op de agenda en er zijn innovaties in producten en betonreparatietechnieken.
Kortom, de betonreparatiemarkt houdt bestaansrecht, zeker als je denkt aan alle commotie rondom de instorting van galarijen, balkons en parkeergarages. Know how van bedrijven op het gebied van constructief betonherstel is onontbeerlijk.

Kijkt de VBR eigenlijk ook naar ontwikkelingen over de grens?

In een special over betonherstel en – reparatie in het vakblad Betonstaalbouw las ik dat onze zuiderburen het niveau van de herstelwerkzaamheden bedroevend slecht vinden.
Wettelijk moeten de reparaties tien jaar gegarandeerd zijn, maar deze houden het in de praktijk niet langer dan vijf jaar uit.
Er zijn nu vier organisaties die aan de bel trekken en vinden dat het ontbreekt aan een goede diagnose van de schade en de inzet van juiste technieken en middelen voor betonherstel.
Dit toont maar aan dat wij als VBR-bedrijven onze tijd al ver vooruit zijn. Onze zuiderburen kunnen dus nog wat van ons leren.

Wat kan de VBR voor de opdrachtgever betekenen?

Misschien moeten we het omdraaien: wat kan de opdrachtgever voor de VBR betekenen? Het gesprek met de opdrachtgevers is van groot belang om veranderingsprocessen te versnellen en te sturen in het belang van de klant.
En natuurlijk nodigen we ze uit om kennis te nemen van de ontwikkelingen in onze branche op het gebied van verduurzaming, levensduurverlenging en circulariteit.
Uiteraard vindt de opdrachtgever in VBR-bedrijven betrouwbare, kwalitatief sterke partners, voorlopers op het gebied van betonherstel in de breedste vorm.

Waar liggen op dit moment de accenten voor de VBR?

Zoals al eerder gemeld is scholing één van de prioriteiten. Daarnaast richten we ons op verbetering van werkmethoden en het overdragen van kennis en kunde, intern, maar ook extern door het organiseren van en/of bij te dragen aan informatiebijeenkomsten.
We bevorderen de samenwerking in de branche. Een mooi voorbeeld is de gezamenlijke presentatie van VLB, VABOR, KB-Kenniscentrum en VBR in het Betononderhoudspaviljoen op de Betondag. En verder kun je ons vinden bij alle projecten/bijeenkomsten die betrekking hebben op ons vakgebied. Zo nemen we deel in de projectgroep van de Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) om te komen tot richtlijnen voor het herstel van historisch beton.
Leuk te melden is nog dat met de VABOR zullen werken aan een publicatie waarin, vooral aan de hand van voorbeelden, de verschillen tussen technisch en constructief betonherstel worden uiteengezet.

Heb je nog een aardige anekdote die je met ons wilt delen?

Ik draag bij het opnemen van een werk nog steeds een regenjack met VBR-logo dat al 20 jaar oud is. Als dat geen VBR-kwaliteit is….

Waar kun je in je privéleven niet zonder?

Ha, ha, de VBR? Nee hoor, ik kies toch vooral familie, bourgondisch leven en sporten.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug