1 september 2020

Non Destructief Onderzoek thema nascholingsmiddagen betonreparatie

Non Destructief Onderzoek thema nascholingsmiddagen betonreparatie

In de beoordelingsrichtlijn betonreparatie 3201 zijn eisen opgenomen m.b.t. de nascholing van betononderhoudskundigen en het middenkader betonreparatie.

De VBR heeft het initiatief genomen om hieraan invulling te geven en kondigde nascholingsdagen aan voor april 2020, maar deze zijn i.v.m. de Coronacrisis uitgesteld. De nascholingsdagen vinden nu plaats op 29 oktober (betononderhoudskundigen) en 4 november 2020 (middenkader).

Wij nodigen betononderhoudskundigen en het middenkader van betonreparatiebedrijven van graag uit om deel te nemen aan deze middagen.

Thema

Non destructief onderzoek

  • Potentiaalmetingen door Anthony van den Hondel (Cathodic Protection Advice) 
  • Radar- en ferroscans door Theodoor Gijsbers (SGS Intron)

Voorafgaande aan een renovatie, herstel of uitbreiding van bestaande gebouwen en civiele kunstwerken wordt meestal zoveel mogelijk informatie van de betonconstructie verzameld. Daarbij kan nader onderzoek aan de constructie nodig zijn. Het is dan van belang om beschadigingen en overlast te voorkomen. Niet Destructief Onderzoek (NDO), biedt hier veel mogelijkheden voor.

NDO aan bestaande betonconstructies vindt voornamelijk plaats om 2 redenen:

  1. Er is twijfel over de gerealiseerde kwaliteit van de betonconstructie, met name in de eerste levensfase.
  2. Er zijn onvoldoende materiaalgegevens bekend, vooral in de fase dat verandering van gebruik wordt overwogen en belastingen op de constructie veranderen.

De verwachting is dat met moderne, niet destructieve meettechnieken het inzicht in de constructie wordt vergroot. Immers, meten is weten. Toch komt er meer bij kijken dan een meting alleen.

Bijscholing Betononderhoudskundigen

Datum: donderdag 29 oktober 2020 
Tijdstip: ontvangst 13.00 uur, aanvang bijeenkomst 13.30 uur, einde bijeenkomst 16.30 uur.
Locatie: Haje, Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein.

Bijscholing betonreparatie middenkader

Datum: woensdag 4 november 2020
Tijdstip: ontvangst 13.00 uur, aanvang bijeenkomst 13.30 uur, einde bijeenkomst 16.30 uur.
Locatie: Haje, Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein.

Kosten

De kosten van deelname bedragen EUR 95,- excl. btw p.p. Voor VBR-bedrijven zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden

Aanmelding kan plaatsvinden door opgave van naam/namen van deelnemers aan info@vbr.nl

Geef daarbij aan voor welke bijeenkomst de aanmelding geldt. U ontvangt vervolgens een bevestiging van deelname.

Certificaat

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief