Pagina afbeelding

Onderhoud John Frostbrug te Arnhem

01-04-2016

Het rijksmonument John Frost brug was hard toe aan onderhoud, nodig om verdere degradatie van en schade aan de brug te voorkomen.
RWS Programma’s Projecten en Onderhoud had drie gespecialiseerde aannemers uitgenodigd. VBR-bedrijf Batec won de aanbesteding.

Minder verkeer
De werkzaamheden aan de bovenzijde zijn uitgevoerd in de zomervakantie omdat er in die periode minder verkeer op de brug is.
Gedurende twee weken is er dag en nacht gewerkt. De schampranden op de hoofdrijbaan zijn gerepareerd, slechte delen van het asfalt op de aanbrug zijn vervangen en slijtlagen op de stalen hoofdoverspanning en betonnen aanbrug zijn vervangen. Ook zijn de  rubbers van de voegovergangen vernieuwd om waterdichtheid te kunnen garanderen.

Speciale hangsteiger
Ook aan de onderzijde van de gehele brug is betonschade geconstateerd. De aanwezige stalen inspectiewagen werd gereviseerd en kon toen gebruikt worden voor het herstel van de schades aan de onderzijde van de hoofdoverspanning over de Nederrijn. Voor het herstel van de onderzijde van de aanbrug is een speciale tijdelijke hangsteiger gebruikt.

Bescherming uiterwaarden
Eric Smit, directeur van Batec: “We hebben een volledig afgeschermde hangsteiger gebruikt. Daarmee is voorkomen dat de bereikbaarheid via de uiterwaarden georganiseerd moest worden en is mogelijke aantasting van de uiterwaarden en de Nederrijn voorkomen.”

Projectinformatie
- Project: Onderhoud John Frostbrug te Arnhem
- Locatie: Arnhem
- Opdrachtgever:  Rijkswaterstaat Programma Onderhoud Bruggen uit Arnhem
- VBR-bedrijf: Batec Betonrenovatie
- Marktsegment: Infra en civiele bouw
- Technieken: handmatig repareren
- Uitvoering: Augustus-November 2015
- Innovaties: Door gebruik hangsteiger bleven uiterwaarden onaangeroerd.
- MVO/duurzaamheid: Aangezien de brug een rijksmonument is, moest een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Het verstoren van het uiterlijk van het monument moest voorkomen worden. Diverse proefstukken van de reparaties zijn vooraf ter beoordeling aangeboden en goedgekeurd. Schades die een risico vormen voor de veiligheid moesten hersteld worden.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug