24 juni 2020

Oog voor de problemen van opdrachtgevers

Oog voor de problemen van opdrachtgevers

Jan van Doorn (GMB Services) is toegetreden tot het VBR-bestuur. Hij is positief over de toekomst van de betonreparatiebranche, zeker gezien de trend van verlenging van de levensduur van betonconstructies in het kader van circulariteit. Maak kennis met Jan aan wie we een aantal vragen stelden.

Kun je je aan ons voorstellen?

Ik ben Jan van Doorn, 55 jaar oud en ik woon in Bemmel.

Ik heb een zoon en een dochter die inmiddels het huis uit zijn. Aan ruimte dan ook geen gebrek in onze woning voor mijn vrouw en mij.

Ik ben sinds 1985 werkzaam in de civiele techniek en in de afgelopen 25 jaar was dat bij GMB Services. Bij GMB heb ik inmiddels alweer 10 jaar geleden de afdeling Betontechniek, voorheen speciale technieken, nieuw leven ingeblazen. Destijds was het een activiteit die we erbij deden, voornamelijk als interne dienstverlening op de projecten voor ons betonbouwbedrijf Broekert.

Inmiddels is deze afdeling een volwaardige club binnen GMB Services die met name voor extrene opdrachtgevers projecten uitvoert, maar ook intern nog ondersteuning biedt aan onze betonbouwactiviteiten.

Kijk je naar je bestuurslidmaatschap uit?

We zijn sinds 2014 aangesloten bij de VBR en ik ben van mening dat je je als bedrijf ook actief moet opstellen binnen de vereniging wanneer je de keuze maakt om VBR-bedrijf te worden.

De afgelopen jaren heb ik dan ook al verschillende dingen opgepakt binnen VBR zoals communicatie, het organiseren van de Betondag en het Betononderhoudspaviljoen op de Betondag.
Op het moment dat de wisselingen in het bestuur zich aandienden werd ik gevraagd of ik wilde toetreden tot het bestuur. Voor mij was het dan ook een logische stap om toe te treden tot het bestuur.

Hoe zie je de vooruitzichten van de betonreparatiebranche?

Ik ben heel positief over de toekomst van onze branche. In het kader van circulariteit zien we de trend ontstaan van het verlengen van levensduur van betonconstructies. Renoveren, versterken en repareren gaan steeds vaker boven het slopen ervan en iets nieuws bouwen. Ook maatschappelijk komt er steeds meer weerstand tegen het slopen van betonconstructies.
Vandaar ook onze kreet 'Waardeer het, repareer het' die we op de laatste Betondag hebben geïntroduceerd.

Welke meerwaarde biedt de VBR voor de opdrachtgever?

Ja, dat is nou altijd moeilijk om aan te geven, maar in elk geval zijn we allemaal bedrijven die oog hebben voor de problemen van onze opdrachtgevers. Met andere woorden: we denken graag mee in het oplossen van onderhoudsvraagstukken die er spelen en dat kan heel divers zijn. Maar natuurlijk noem ik ook ook het in stand houden van de opleiding van onze vakmensen. Door de kar te trekken naar de oprichting van OtBS (Opleiding tot BetonreparatieSpecialist) is de toekomst van de opleidingen gewaarborgd. Dat vindt ik een heel mooi wapenfeit, want waar zijn we zonder goed opgeleide vakmensen op de bouwplaats?

Waar liggen op dit moment wat jou betreft de accenten voor de VBR?

Ik vindt continuïteit van de vereniging belangrijk voor alles wat we doen.Daarvoor is een minimaal aantal leden nodig. Uitbreiding van het ledenaantal met gecertificeerde betonreparatiebedrijven is denk ik welkom. Daarnaast moeten we vooral blijven doen wat de afgelopen jaren gedaan hebben.

Waar kun je in je privéleven niet zonder?

Natuurlijk staat mijn gezin op de eerste plaats. Daarnaast zit ik vaak op de fiets om mijn conditie op pijl houden. En als je uit de buurt van Nijmegen komt, moet je regelmatig de Vierdaagse lopen natuurlijk. Dit jaar zou ik ook weer mee doen, maar helaas gaat het niet door.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief