Pagina afbeelding

Op een andere manier naar betononderhoud kijken

02-07-2015

Betonschade: veel eigenaren van gebouwen of civiele kunstwerken schrikken al als ze dit woord horen. Hoe komt het, hoe moet het gerepareerd worden en wat gaat dat wel niet kosten? Allemaal bekende vragen die vaak worden gehoord maar die niet altijd even relevant hoeven te zijn.

Bij mijn aantreden als voorzitter van de VBR heb ik een warm pleidooi gehouden om op een andere manier naar betonreparatie en betononderhoud te gaan kijken. Één van die andere manieren heeft de afgelopen jaren post gevat bij Rijkswaterstaat: civieltechnische constructies worden steeds meer geïnspecteerd vanuit een risico-benadering. Daarmee krijgen inspecties een extra dimensie omdat niet alleen aard en omvang van gebreken van belang zijn, maar veel meer nog de vraag of het object gebreken vertoont die een risico kunnen betekenen voor de veiligheid, bruikbaarheid of functionaliteit ervan.  Begin dit jaar verscheen CUR Aanbeveling 117 waarin aan deze wijze van inspecteren ook aandacht is besteed.

Logisch vervolg
Een logische vervolgstap na het risicogestuurd inspecteren van een object, is het - ook weer risicogestuurd - herstellen en beheren ervan. VBR-bedrijven zijn actief betrokken bij projecten waar geheel vanuit deze andere visie wordt gewerkt. Ook het goed vastleggen van de geïdentificeerde risico's van ieder object is voor toekomstig onderhoud zeer belangrijk. VBR bedrijven delen deze ervaringen met elkaar en leveren zo een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe manieren om reparatie, onderhoud en beheer steeds efficiënter uit te voeren.

Lunchbijeenkomst
In september organiseert de VBR rondom het thema risicogestuurd beheer en onderhoud van de infrastructuur een lunchbijeenkomst speciaal voor lokale overheden die grip willen krijgen op de kosten die hiermee gepaard gaan. Ik kan deze bijeenkomst van harte aanbevelen voor iedereen die bij deze problematiek betrokken is.

Peter Nuiten
voorzitter VBR

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug