Pagina afbeelding

Oprichting Platform voor Betononderhoud(PBo)

06-11-2011
Een professionele branche

De Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR) en haar leden willen immers graag meer en beter kennis nemen van de behoeften die leven bij andere partijen in de branche van betonreparatie en -onderhoud. Tevens dient de branche zich duidelijker dan nu te profileren en het belang van het onderhouden van de bebouwde omgeving onder de aandacht van anderen te brengen. Veiligheid en de beschikbaarheid van kunstwerken en gebouwen is een zaak die ons allen aangaat.
Het platform kan de wensen en behoeften van alle betrokken partijen binnen deze branche op elkaar afstemmen en versnippering van activiteiten tegengaan.
Het platform kan samen met alle belanghebbenden, (opdrachtgevers, adviseurs, leveranciers en uitvoerende partijen) invulling geven aan het kanaliseren van de wensen- en behoeftestroom, op een zodanige wijze dat deze activiteiten substantieel bijdragen aan de verdere professionalisering van de branche.

Delen van kennis

Het idee is dat er vanuit het 'Platform voor Betononderhoud' tenminste 2 maal per jaar (grootschalige) bijeenkomsten worden georganiseerd, zoals symposia of congressen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen dan zowel technische- als beleidsmatige zaken worden behandeld.
Thema’s die aan de orde komen tijdens deze bijeenkomsten zullen van diverse kanten belicht worden door bv opdrachtgever, opdrachtnemer, leverancier en anderen. Op deze wijze wordt verdieping bij alle partijen omtrent de thema’s verkregen, wat uiteindelijk zal leiden tot wederzijds begrip, afstemming en met name uitwisseling en verhoging van kennis
Reden voor de Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR), om actief deel te nemen aan het ‘Platform voor Betononderhoud’

De deelnemers

In het platform hebben zitting de Betonvereniging, grote opdrachtgevers waaronder Rijkswaterstaat, vertegenwoordigers uit de corporatiewereld, de provincies, waterschappen, grote gemeentelijke opdrachtgevers en VROM inspectie. Daarnaast hebben zich ook aangesloten de brancheverenigingen VBR, VABOR en VLB.
Het secretariaat van het platform wordt gevoerd door de Betonvereniging.

Alles van waarde moet onderhouden worden!

Heel belangrijk in het totaal is dat alle betrokkenen het onderhouden van betonnen constructies als speerpunt gaan zien. Het onderhouden van alles wat gebouwd is krijgt bovendien een steeds 'duurzamer' etiket.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug