Pagina afbeelding

Platform Betononderhoud

11-06-2012

Het Platform Betononderhoud (PBo) brengt alle partijen binnen de keten van betononderhoud bij elkaar.

Opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat, grote gemeenten (Amsterdam en Rotterdam), Waterschappen, Woningcorporaties, kennisinstituten en uitvoerende partijen, waaronder de branchevereniging VBR, ontmoeten elkaar binnen het platform.

De aandachtsgebieden binnen het platform zijn:
- Bevorderen van algemeen bewustzijn (bij bestuurders) en veiligheid
- Bevorderen van kennis, opleiding en systemen
- Communicatie en het voeren van debat.

Professionalisering
Door de politiek te interesseren en te attenderen op mogelijke veiligheidsrisico’s krijgt men oog voor het beschikbaar stellen van voldoende financiën voor het onderhouden van betonnen kunstwerken en gebouwen.

Technische inhoudelijke onderwerpen, zoals de dwarskrachtenproblematiek en constructieve veiligheid, worden benoemd en met direct betrokkenen verder uitgewerkt.

Aan de samenwerking in de keten van betononderhoud is een studiemiddag gewijd. De behoeften van de ketenpartners zijn geanalyseerd. Een aparte werkgroep gaat zich buigen over een goede afstemming van de behoeften van de ketenpartners onderling.

Kortom, het Platform voor Betononderhoud voorziet in een behoefte en draagt bij aan een verdere professionalisering van de branche.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug