Pagina afbeelding

Platform voor Betononderhoud (PBo)

25-09-2012

Platform voor Betononderhoud (PBo)

De krachten gebundeld. In de wereld van het bouwen zien we meer en meer een verschuiving van nieuwbouw naar onderhoud en vernieuwing. Een dergelijke trend past ook prima in een ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Volwaardige activiteit
Onderhouden en herbestemmen is niet een derderangs activiteit die als onbelangrijk moet worden beschouwd. Onze gebouwde voorraad, huizen, viaducten, sluizen, waterzuiveringsinstallaties, enz. enz., heeft inmiddels een onvoorstelbare omvang. En we bouwen nog steeds nieuwe constructies. Die zullen we ook moeten onderhouden en zelfs geschikt maken voor nieuwe functies of simpelweg moeten aanpassen aan de nieuwe eisen die eraan worden gesteld.
De sector is volwaardig, maar zal verder professionaliseren. Met navenante kennisontwikkeling, kennisoverdracht en opleidingen.

Bundeling van krachten
Voor de Betonvereniging was dat, mede op initiatief van de VBR, aanleiding om te komen tot een bundeling van wensen, initiatieven, ideeën van betrokkenen in het Platform voor Betononderhoud (PBo). Het Platform, waarin zijn verenigd opdrachtgevers, marktpartijen en koepels, is inmiddels één jaar actief.Activiteiten van het PBo richten zich op:
- algemeen bewustzijn (bij bestuurders) en veiligheid
- kennis/opleiding/systemen
- communicatie (en het voeren van debat).

Voor meer informatie: www.onderhoudsplatform.nl

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug