20 december 2022

Handreikingen voor duurzaam onderhoud voor de parkeerbranche

Handreikingen voor duurzaam onderhoud voor de parkeerbranche

Op 8 december jl. zijn aan de oud-voorzitter van VEXPAN, André Wielaard, de zeven handreikingen voor duurzaam onderhoud van parkeergarages overhandigd. 

Het seminar 'parkeergarages: ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit' werd gehouden in het congrescentrum De Eenhoorn te Amersfoort door een samenwerking van VEXPAN en de VBR met ruim 80 deelnemers. Dagvoorzitter en moderator bij de discussies was Dennis Bruin als voorzitter van de commissie gemeenten van de Vexpan.

Verschillende onderwerpen, van belang voor eigenaren en beheerders van parkeergarages, passeerden de revue.

Martin van Maarseveen, emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Twente, beet de spits af met bespiegelingen over mobiliteitsontwikkelingen en parkeren. 
Richard Hovinga van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Peter Dingemans (VEXPAN) behandelden het Convenant laadinfrastructuur in Parkeergarages CLIP.
Ronald van Brakel van EFPC Risk & Safety consultants ging in op de invloed van EV-laden op brandveiligheid van parkeergarages en Mark Laponder sprak over de NSVV-Aanbeveling 'verlichting van parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen'.
Duurzaamheid en kwaliteit volgens de nieuwe ESPA-criteria, een kwaliteitskeurmerk voor parkeergarages, was een thema dat belicht werd door Peter Dingemans, bestuurslid van VEXPAN.

Als laatste gaf Peter Nuiten namens de VBR een toelichting op het hoofdonderwerp van de middag: levensduurverlenging door duurzaam onderhoud. Het project 'Duurzaam Onderhoud' is door VEXPAN en VBR al in 2016 gestart. Destijds was het gemeenschappelijk gevoel dat er te weinig aandacht was voor gedegen vooronderzoek voor onderhoud en werd onderhoud vaak pas uitgevoerd als er al schade was ontstaan (scheurvorming, lekke voegafdichtingen etc.): incident gestuurd onderhoud in plaats van planmatig. Het project heeft nu zeven handreikingen opgeleverd:

  1. Achtergrond van strategieën
  2. Inspecties, onderzoek en advies
  3. Betonreparaties
  4. Vloerafwerkingen
  5. Dilataties in vloeren en wanden
  6. Opstellen en gebruik van een MJOP (meerjarenonderhoudsplan)
  7. Duurzaam ontwerp.

De middag werd afgesloten met de overhandiging van een gebundelde handreiking namens de projectgroep door Jitze Rinsma aan de oud-voorzitter van VEXPAN André Wielaard. André Wielaard gaf aan het VEXPAN-bestuur voor te stellen een vervolg te geven aan diverse onderwerpen die vanmiddag aan de orde zijn geweest. Voor alle deelnemers aan het seminar lag een exemplaar van de Handreikingen klaar. Deze zijn ook te downloaden via de website van de VBR.

Meer weten over de inhoud van de middag? Hier vindt u een uitgebreid verslag.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief