Pagina afbeelding

Regeren is vooruitzien

11-04-2017

Regeren is vooruitzien. Met de Tweede Kamerverkiezingen net achter de rug, is dit wat we van de nieuwe regering zouden mogen verwachten. De verbeterde financiële positie van Nederland geeft weer mogelijkheden tot investeren en tot het inhalen van achterstanden die we de afgelopen 10 jaar hebben opgelopen.

Zorgen
Wat mij betreft staat daarbij de constructieve veiligheid voorop. Nadat we zo'n 50 jaar geleden een enorme piek in de bouwactiviteiten hebben gekend, worden we steeds vaker geconfronteerd met woningen en civiele constructies die niet meer aan de eisen van nu voldoen. Toegenomen belastingen, verouderingsprocessen en een verminderde aandacht voor onderhoud in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat we ons terecht zorgen mogen maken over de veiligheid van bestaande, oudere constructies.

Geen flauw benul
Zo weten we inmiddels dat meer dan 40% van de galerijflats uit de jaren '60 en '70 onvoldoende veilig zijn. En onderzoek bij gemeenten wees uit dat veel gemeenten eigenlijk geen flauw benul hebben van de werkelijke staat waarin civiele constructies, zoals bruggen en viaducten, zich in hun gemeente bevinden. Voorbeelden van afsluitingen zijn er al en in de komende tijd zullen we deze vaker gaan tegenkomen.

Duurzaam en veilig
Tegen deze achtergrond is de aandacht die we in ons vakgebied hebben voor constructieve veiligheid meer dan terecht. De VBR heeft in de afgelopen jaren samen met andere marktpartijen de regelgeving op het gebied van constructief repareren aangescherpt. In februari werd door ons over dit onderwerp een succesvolle studiemiddag voor alle gecertificeerde betononderhoudsbedrijven georganiseerd. 

Laten we hopen dat onze dames en heren politici dit probleem ook onderkennen. Voor een duurzaam, veilig Nederland zou dit wel zo handig zijn.

Peter Nuiten
voorzitter VBR

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug