22 januari 2020

Renovatie bruggen Vught

VBR Batec Vught

VBR-bedrijf Batec heeft voor de gemeente Vught het onderhoud van 27 civiele kunstwerken uitgevoerd. Er zijn nieuwe stalen leuningen geplaatst en er werden betonschades gerepareerd. Houten bruggen zijn volledig vervangen.

Met de brug aan de Kampdijklaan was echter meer aan de hand. In het rijdek van de brug aan de Kampdijklaan werd een zeer hoog chloridegehalte in het beton gemeten. Daardoor was de wapening ernstig aangetast en grondig herstel was noodzakelijk.

De mannen van Batec hebben met hogedruk waterstralen de bovenste 10 cm. Van het beton verwijderd.
De brug is constructief doorgerekend en na het bijleggen van extra wapening is een nieuw betondek gestort. De reparaties zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van de BRL 3201 deel 2.

De gehele bovenzijde is nog voorzien van een waterdichte afwerklaag. Dat gebeurde in december. Om de afwerklaag toch aan te kunnen brengen in deze periode met slechte weersomstandigheden werd een tent op de brug geplaatst met verwarming.

De brug is na deze herstelactie weer 100% veilig en voor de komende jaren onderhoudsvrij.

Projectinformatie

Project: Renovatie bruggen
Locatie: Vught
Uitvoerend VBR-bedrijf: Batec Betonrenovatie
Marktsegment: Civiele bouw
Toegepaste betonreparatietechnieken: handmatige betonreparatie
Periode van uitvoering: 2019
MVO-/duurzaamheidsaspecten: levensduurverlengend onderhoud

Receive our newsletter-->
Receive our newsletter

Meld u aan voor onze nieuwsbrief