Pagina afbeelding

Renovatie Collecteurriool Noordsingel Rotterdam

06-12-2014

In Rotterdam ligt een ca. 17 km lange collecteurriool die het afvalwater van de kleinere rioolstelsels afvoert richting de waterzuiveringen. edilon)(sedra Contracting werd ingeschakeld voor de renovatie.

De collecteurriolen, aangelegd in de periode van 1920-1950, variëren qua hoogte van 1,1 tot 2 meter. Door de inwerking van o.a. H2S gas uit het rioolwater is het beton (cementsteen) in meer of minder mate aangetast waardoor deze de  alkaliteit verliest en daarmee niet meer in staat is om de achterliggende wapening te beschermen.

Daar vervanging in stedelijk gebied in combinatie met de veelal grote buisdiameter praktisch gezien bijna niet mogelijk is, wordt er steeds vaker voor gekozen om het inwendige buisoppervlak te renoveren door deze te voorzien van een nieuwe laag spuitbeton om de wapening te beschermen.

Hendriks Infra heeft als hoofdaannemer gezorgd voor de toegankelijkheid en reiniging van het riool.

Strenge controle
Onder strikte controle van de betononderhoudskundige van edilon)(sedra Contracting is de aangetaste laag beton, met een dikte variërend van 25-55 mm, verwijderd door middel van hydrojetten, een techniek waarbij water tot een druk van 3500 bar wordt toegepast.
Hiermee is de aangetaste laag gecontroleerd verwijderd zonder de achterliggende constructie en/of wapening te beschadigen.

Zoals van een BRL 3201 gecertificeerd bedrijf mag worden verwacht, zijn de omgevingscondities door edilon)(sedra contracting - waaronder de potentiële hechtsterktes - per streng beproefd en vastgelegd.
Door het toepassen van verstelbare stalen spuitmallen is op het inwendige oppervlak van de buis een gegarandeerde minimale laagdikte van 35 mm spuitbeton (toepassingsklasse R4) op de bestaande wapening aangebracht.

De uitvoering van dit project is in een periode van 6 weken gerealiseerd, waarbij er door de betonreparateurs van edilon)(sedra contracting 25 m3 aangetast beton is verwijderd en vervangen door 56 ton hoogwaardige spuitmortel. Tijdens de uitvoering heeft de directe omgeving nauwelijks iets van de activiteiten gemerkt.

Projectinformatie
Project: renovatie collecteurriool
Locatie: Noordsingel Rotterdam
Opdrachtgever: Hendriks Infra
Aannemer: edilon)(sedra Contracting
Periode van uitvoering: September-Oktober  2014
Betonreparatiewerkzaamheden: aanbrengen spuitbeton
Bijzonderheden: geen overlast voor de omwonenden

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug