Pagina afbeelding

Renovatie Rijksmonument Maastunnel Rotterdam

04-04-2017

Renovatie Rijksmomument MaastunnelIn juli 2017 wordt begonnen met de grootschalige renovatie van de 75 jaar oude Maastunnel. Dat is hard nodig, want onder andere het beton van de tunnelvloer is ernstig aangetast. Ook moet vanaf 2019 voldaan worden aan de nieuwe Wet Tunnelveiligheid. VBR-bedrijf Servicis neemt de betonrenovatiewerkzaamheden voor haar rekening.

De aannemerscombinatie ‘Aanpak Maastunnel’, bestaande uit de TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&Dros en Nico de Bont, heeft van de Gemeente Rotterdam de opdracht gekregen de renovatie uit te voeren.

Authentiek

Het project is om diverse redenen bijzonder te noemen. Kees de Jong, directeur van Servicis vertelt: “De Maastunnel is een Rijksmonument. Omdat het authentieke karakter van de tunnel bewaard moet blijven, worden hoge eisen gesteld aan renovatie en restauratie.”
Ook de nauwe samenwerking tussen de Aannemerscombinatie en de Gemeente Rotterdam is het vermelden waard. “Ze delen een kantoor om tot duidelijke afspraken en snelle beslissingen te komen.”

Schakel

De Maastunnel is een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet. Dagelijks maken 75.000 motorvoertuigen gebruikt van de tunnel. Kees de Jong: ”Om de overlast te beperken wordt tijdens de renovatie slechts één tunnelbuis tegelijk afgesloten. Dat is een logistieke uitdaging. Al het materieel voor de diverse werkzaamheden moet door één tunnelbuis aangevoerd worden; dat vraagt om een goede afstemming."

Voorbereidingen Maastunnel gestart

‘Aanpak Maastunnel’ doet een voorstel aan de gemeente Rotterdam voor de renovatie van de tunnel en is in het voorjaar van 2016 gestart met de voorbereidingen. Men heeft Servicis al in een vroeg stadium betrokken bij dit bijzondere project. Betonnen onderdelen van de tunnel zijn geïnspecteerd om de hoeveelheid en aard van betonschades vast te stellen. Dit gebeurde door middel van visuele inspecties in de tunnel, het afkloppen van beton en het uitvoeren van diverse testen op locatie en in laboratoria. De bevindingen en resultaten zijn vastgelegd in een rapportage, die wordt verstrekt aan de Gemeente Rotterdam.
Ook zijn er diverse proefvlakken gemaakt om tot een juiste keuze van de nieuwe betonvloer te komen.
In het afgelopen jaar zijn vijf vlakken uit de bestaande vloer gesloopt en zijn vijf verschillende mengsels gestort om te testen welke het beste voldoet. Op basis van al deze testen, waaronder hechtsterktemetingen en kerntesten, is een rapport opgesteld.

Monumentenzorg

Door middel van hogedrukwaterslopen wordt er eerst 10 tot 12 cm van de oude vloer afgeblazen. Hier overheen zal nieuw beton gestort worden. Er worden speciale eisen gesteld aan de nieuwe mortel, zodat de gerenoveerde tunnelvloer zo lang mogelijk onderhoudsvrij meekan.
Natuurlijk zijn er de gebruikelijke eisen in hardheid. Het beton mag niet scheuren en moet overeenkomstige eigenschappen hebben met het huidige beton. Omdat de Maastunnel een Rijksmonument is, is ook goedkeuring van de aanpak nodig van de welstandscommissie van Monumentenzorg.

Lange levensduur

In de uitvoerende fase zal Servicis de reparatie van de plafonds, tunnelwanden en wanden van de toerit op zich nemen. Dit moet bijzonder grondig gebeuren, omdat gestreefd wordt naar een lange levensduur. Eventueel zal er een hydrofobeerlaag worden toegevoegd om de constructie verder te beschermen en die lange levensduur te garanderen.
De Jong: ”Servicis is er trots op om als Rotterdams bedrijf mee te werken aan het behoud van dit monument.”

Projectinformatie

Project:  Renovatie Maastunnel
Locatie:  Rotterdam
Opdrachtgever:   Aannemerscombinatie ‘Aanpak Maastunnel’
VBR-bedrijf: Servicis
Termijn van uitvoering: 2017 – 2019
Marktsegment : infrabouw
Hoofdtechniek: handmatig repareren
Bijzonderheden: renoveren onder toezicht van Momumenten, werken onder gedeeltelijke afsluiting van de tunnel
MVO-aspecten: verlengen levensduur.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug