Pagina afbeelding

Restauratie 2e Muntsluis: renoveren is vooruitzien

07-11-2013

De eerste sluis in Nederland die werd uitgevoerd in beton wordt gerenoveerd door Batec. “En daar zijn wij best trots op”, zegt Erik Smit, directeur van Batec. “Niet alleen omdat wij dit monumentale sluizencomplex civieltechnisch helpen behouden. Maar ook vanwege de cultuurhistorische waarde, die zal stijgen.”

De ruim 100 jaar oude 2e Muntsluis in het Merwedekanaal kan in de toekomst een belangrijk landschapselement worden indien het gebied een stadspark wordt. En die kans is reëel, aangezien gemeente en belangenorganisaties dit vergeten industriegebied nieuw leven willen inblazen. Nabij de sluis gelegen objecten, zoals de voormalige Cereol fabriek, worden herbestemd. 

Bejaarde dame
Het monumentale sluizencomplex, gelegen in het Merwedekanaal, is ruim 100 jaar oud en ligt binnen het beheersgebied van RWS Utrecht.
RWS Utrecht heeft de onderhoudstoestand van het object met programmeringsinspecties en conditiemetingen geanalyseerd. Daarbij is vastgesteld dat de functievervulling van diverse elementen gevaar loopt, soms zou verval onomkeerbaar zijn als niet ingegrepen zou worden. Daarom is besloten de Noordwestelijk gelegen schutsluis met sluiskom te renoveren en te herstellen als onderdeel van een meerjarig infrastructureel beheers- en onderhoudsplan.

Slopen, reinigen, repareren en spuiten
De beschadigde betonconstructie tussen de kolkwanden en de aanwezige dekzerken wordt door Batec verwijderd (door middel van handmatig, pneumatisch slopen), gereinigd en voorzien van een geschikte afwerklaag van spuitbeton volgens de natte methode. Ook zorgt Batec voor het repareren van lokale schadeplekken in de betonnen kolkwanden en het reinigen, repareren en zonodig opnieuw voegen van het metselwerk in de sluiskolk.

Projectinformatie
- Project: 2e Muntsluis
- Plaats: Utrecht
- Opdrachtgever HDB Civiel en Rijkswaterstaat
- Aannemer: Batec
- Marktsegment: civiele bouw
- Uitvoering: augustus – september 2013
- Toegepaste technieken: handmatig repareren, spuitbeton
- MVO-/duurzaamheidsaspecten:  behoud cultureel erfgoed

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug