Pagina afbeelding

Restauratie UNESCO-monument ir. D.F. Woudagemaal

29-08-2014

Lemmer is de trotse bezitter van het grootste en nog in werking zijnde  stoomgemaal ter wereld.
GMB Services werkte mee aan de restauratie van het monument. De levensduur en functionaliteit  zijn nu voor de aankomende 30 jaar weer geborgd.

Het ir. D.F. Woudagemaal stamt uit 1920 en staat sinds 1998 op de UNESCO werelderfgoedlijst.
In de indrukwekkende machinehal staan vier stoommachines met daaraan gekoppeld vier vliegwielen. De stoommachines en vliegwielen drijven acht pompen aan die per dag ongeveer zes miljoen m³ water kunnen verplaatsen. Het stoomgemaal wordt nog steeds ingezet bij hoge waterstanden om het waterpeil in de Friese wateren te verlagen.

Restauratie
In opdracht van GMB Civiel b.v., hoofdaannemer van het werk, heeft GMB Services b.v. gerestaureerd:
• voeg- en metselwerk;
• betonwerk van de in- en uitstroombuizen;
• betonnen wand binnenzijde (IJsselmeerzijde);
• het betonwerk van de  catacombe, de onderste gang van het gemaal.
En voorts zijn de stalen in- en uitstroombuizen opnieuw geconserveerd.

Na het afdammen en afstempelen van de in- en uitstroomopeningen is begonnen met het droogzetten en reinigen van de maalgangen. Hierna vond de inspectie plaats en zijn diverse werkplannen uitgewerkt. De werkplannen zijn in het bouwteam met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Wetterskip Fryslân besproken en beoordeeld. Daarna kon gestart worden met de restauratie.

Het voegwerk is voor 80 procent volledig verwijderd door inslijpen en hakken. Het opnieuw aanbrengen gebeurde met een mortel in een samenstelling, min of meer overeenkomstig de oorspronkelijk gebruikte mortel.
De slechte en ‘open’ stenen zij verwijderd en opnieuw ingeboet.

Kokkels
Het betonwerk in de in-en uitstroombuizen was aangetast door het water en de aangroei van ‘kokkels’. Het beton is met een waterdruk van 500 bar gereinigd. Vervolgens is met de natte spuitmethode een spuitmortel aangebracht en zijn de buizen in de oorspronkelijke structuur en vlakheid hersteld.

De wand aan de IJsselmeerzijde heeft een constructieve functie. Daarom is gekozen voor herstel met een constructieve gietmortel. De wanden zijn deel voor deel  gesloopt tot ver achter de wapening (100-200mm) en vervolgens aangestort.

Catacombe
De restauratiewerkzaamheden in de catacombe hebben zich beperkt tot het verwijderen van de loszittende delen en het handmatig aanbrengen van een reparatiemortel. Tijdens de sloopwerkzaamheden nabij het plafond van de catacombe bleek de vloer van de chemicaliënopslag zo slecht te zijn dat deze constructie onverantwoord bleek. Er is besloten om de vloer te zien als een bekisting en hier overheen een nieuwe constructieve vloer te storten.

De stalen in- en uitstroombuizen zijn gestraald en daarna is een 3-laags coatingsysteem aangebracht. Tussentijds zijn de aanwezige klinknagels opnieuw geklonken en/of opgelast.

De werkzaamheden zijn sinds 2012 verspreid over twee jaar uitgevoerd. In 2012 is een kwart van het ‘onderwaterwerk’ gerestaureerd. Dit heeft gediend als leidraad voor het bestek voor de werkzaamheden in 2013.

Dankzij de deskundig uitgevoerde restauratie zal het gemaal nog lange tijd het grootste, nog werkende, stoomgemaal ter wereld blijven.

Het Ir. D.F. Woudagemaal is dagelijks geopend voor belangstellenden en een bezoekje meer dan waard.

Projectinformatie
- Project: Restauratie ir. D.F. Woudagemaal
- Locatie: Lemmer
- Betonreparatiebedrijf: GMB Services, Opheusden
- Marktsegment: infrabouw
- Uitvoering: 2012-2014
- Toegepaste technieken: handmatig repareren, spuibeton, aanbrengen coatingsysteem
- MVO/duurzaamheid: Levensduurverlenging en waarborgen functionaliteit van een Rijksmonument voor minimaal 30 jaar.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug