Pagina afbeelding

Resultaatgericht samenwerken in de keten

16-03-2012

Op deze middag werd het verloop van de processen binnen de keten van betononderhoud onder de loep genomen.

De keten loopt van opdrachtgever > inspectie > advies > contractvorming > leveranciers > uitvoerende bedrijven > nazorg.
Het uitgangspunt is dat iedere partij  de gevolgen van zijn of haar handelen in relatie tot de gehele keten overziet en luistert naar de wensen van de andere partijen.

Als men daaraan voldoet, dan worden:
- advies en uitvoering beter op elkaar afgestemd,
- de risico’s benoemd en verkleind,
- de uitvoeringstijd bekort, 
- de faalkosten verminderd.

Betrek de betononderhoudsbedrijven bij het ontwerp en de besluitvorming, zodat het werk op een meer innovatieve wijze en tegen lagere kosten kan worden gerealiseerd. Hoe eerder dat gebeurt, hoe beter. Dat kwam uit de diverse presentaties op deze studiemiddag duidelijk naar voren.

Maak gebruik van de kennis die bij de VBR leden aanwezig is.
Resultaatgericht samenwerken in de keten is in ieders voordeel!

Klik hier voor de handout van de VBR presentatie door ir. Peter Nuiten.

Bart van der Woerd
voorzitter

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug