Pagina afbeelding

Review 'Beton draagt de Toekomst' - Wat bracht het symposium?

01-07-2013

Ruim 170 bezoekers volgden een keur aan lezingen  tijdens het VBR jubileum symposium in de Caballero fabriek in Den Haag op 16 april jl. De plenaire en parallelsessies waren een bron van inspiratie voor toepassingen in de eigen praktijk.

Wilt ook u terugkijken naar een succesvol symposium? De presentaties vindt u op onze website onder de button downloads.

Binnen het thema  ‘herbestemming en levensduurverlenging’ werden prachtige en interssante oplossingen voor zowel woningbouw, utiliteitsbouw als infrabouw getoond. 

Ogenschijnlijk slooprijpe gebouwen werden omgevormd tot dragers van vernieuwing binnen een vaak vervallen bebouwde omgeving.

Tijdens de infrasessie was het overduidelijk dat  Rijkswaterstaat bij de levensduurverlenging van haar kunstwerken gebruik maakt van de kennis van het uitvoerende bedrijf.

Projecten die op het eerste gezicht niet gerealiseerd konden worden, werden realiteit door samenwerking.

In alle gevallen maakte de opdrachtgever  in een vroeg stadium gebruik van de kennis die bij VBR-leden aanwezig is om de uitvoering van deze projecten haalbaar te maken.

Resultaatgericht samenwerken in de keten leidt tot een optimalisatie!

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug