Pagina afbeelding

Samenwerken loont. Resultaatgerichte samenwerking leidt tot lagere kosten, een betere kwaliteit en een hoger rendement!

27-01-2015

Bij het proces van beheer en onderhoud van gebouwen en kunstwerken zijn veel verschillende partijen betrokken. Traditioneel hebben ze allemaal een eigen afgebakende verantwoordelijkheid en moment van optreden. Opdrachtgevers met kennis van zaken hielden iedere processtap onder controle en realiseerden op die manier hun projecten. Inmiddels is bij veel opdrachtgevers het inzicht ontstaan dat deze manier van werken grote risico’s met zich meebrengt en door veel communicatieproblemen tussen alle betrokken partijen vaak tot zeer hoge faalkosten leidt.

Steeds meer opdrachtgevers beperken zich daarom tot hun ‘core-business’ en leggen de volledige verantwoordelijkheid neer bij de opdrachtnemer(s) die vervolgens met elkaar het gehele proces van tekentafel tot beheer onder hun hoede nemen. Inmiddels is duidelijk dat deze aanpak leidt tot aanzienlijk lagere kosten, een betere kwaliteit en een hoger rendement voor opdrachtgever én opdrachtnemer(s).

Hoe pakken wij als VBR-bedrijven deze uitdaging op?

De kennis en ervaring die bij onze VBR-bedrijven aanwezig is, is al in het ontwerpstadium goud waard. Niet de kiloprijs of het uurloon zijn bepalend voor de uiteindelijke kosten, maar wel de gekozen onderhoudsstrategie en het integrale plan van aanpak dat het probleem van de opdrachtgever voor een lange termijn kan oplossen.
De VBR-bedrijven stimuleren elkaar ook tot nieuwe, innovatieve technieken en procesverbeteringen. Bedrijven die claimen tot de top te behoren zijn dat ook aan elkaar verplicht. En daarbij staat het belang van de opdrachtgever en de gebruikers van zijn bouwwerk altijd voorop.

Ik daag opdrachtgevers daarom graag uit om de VBR bedrijven al in een vroeg stadium bij de planvorming te betrekken, zodat reparatie en onderhoud op een innovatieve wijze en tegen veel lagere kosten kunnen worden gerealiseerd.
De voordelen zijn evident:
-    advies en uitvoering worden veel beter op elkaar afgestemd
-    de risico’s worden benoemd en verkleind
-    de uitvoeringstijd kan worden bekort
-    de faalkosten worden drastisch verminderd.

Hoe eerder VBR-bedrijven in dit proces worden betrokken, hoe beter het resultaat!

Maak gebruik van de kennis en ervaring die bij de VBR bedrijven aanwezig is.
Resultaat gericht samenwerken bij reparatie, onderhoud en beheer is immers in ieders voordeel!

Peter Nuiten
voorzitter

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug