Pagina afbeelding

Schades aan garagevloeren managen en voorkomen

10-11-2016

Op 10 november organiseerde Vexpan, platform voor parkeren in Nederland, een lunchbijeenkomst over duurzaam en doelmatig betononderhoud in parkeergarages. VBR-voorzitter Peter Nuiten trad op als gastspreker.

Na een korte inleiding van Peter Martens, vicevoorzitter van Vexpan, volgde de eerste presentatie door Jitze Rinsma van adviesbureau Keypoint Parking en tevens projectleider van het Vexpan project 'duurzaamheid parkeergarages', over duurzaam onderhoud en MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP).

Onderhoud onderbelicht
Onderhoud is een onderbelicht aspect dat veel specialistische kennis, aandacht en geld vraagt. Als dat onvoldoende of te laat wordt aangepakt kan dat tot veel schade, dure ingrepen of zelfs tot sluiting van de garage leiden. Doel van het Vexpan project is om bij de verschillende stakeholders, eigenaren en exploitanten het kennisniveau en bewustzijn op een hoger niveau te brengen. Daartoe zullen handreikingen met experts met verschillende achtergrond worden opgesteld waarin kennis van diverse deelgebieden wordt gebundeld. Deze zullen in de loop van komend jaar ter beschikking komen.

Vervolgens nam Peter Nuiten, directeur van Rendon Onderhoudsgroep en voorzitter van de Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR), de teugels over en besteeg de bok. Hij schetste eerst de belangrijkste problemen bij bestaande garages. Deze vinden vaak al hun oorsprong tijdens de bouw: door relatief kleine extra investeringen kan vaak later een veelvoud aan onderhoud worden bespaard. Veel schade wordt veroorzaakt door indringing van chloride uit dooizouten. Dit is vaak geconcentreerd op rijstroken op de verdiepingen het dichtst bij de inrit.

Ook werd ingegaan op de problematiek van vloercoatings. Daarbij zijn uiteraard bochten gevoeliger voor slijtage. Gediscussieerd werd over door opdrachtgevers gewenste garanties. Vaste standaard garantietermijnen op vloercoating zijn zeer discutabel; deze zijn ook sterk afhankelijk van het aantal passerende auto's. Bij onderhoudsscenario's is ook het onderhoudsinterval van belang, afhankelijk van de impact op de operatie. Denk daarbij aan de in- en uitrit.

Bewustwording bij opdrachtgever
Na de discussie was de conclusie dat de te produceren handreikingen vooral bewustwording bij de opdrachtgevers moeten creëren. Al in de fase van aanbesteding van de bouw en exploitatie moeten keuzes worden gemaakt, die mogelijk tot een iets hogere investering kunnen leiden, maar over de totale levensduur tot aanzienlijke besparing op de total cost of ownership kan leiden. Kwestie van prioriteit op korte of langere termijn.

De getoonde powerpointpresentaties kunt u hier bekijken.

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug