Pagina afbeelding

Sneller, beter én goedkoper bouwen met Lean Planning

07-06-2012

Lean Planning is een compleet andere aanpak van projectmanagement en samenwerking.
Een project is een aaneenschakeling van activiteiten die door
verschillende betrokkenen worden uitgevoerd. Lean Planning betekent feitelijk dat een volgende activiteit pas wordt uitgevoerd wanneer de voorgaande erom vraagt; niet eerder én niet later. Op deze wijze wordt er continu waarde gecreëerd, hoeft er niemand te wachten en ontstaan er geen onnodige voorraden.

Bij de traditionele manier van plannen bestaat een sterke scheiding tussen planning en uitvoering. De planningsfase duurt vaak relatief lang met nogal wat overdrachtsmomenten en wijzigingen.
Tijdens de uitvoeringsfase dienen zich nogal eens onvoorziene zaken voor en wordt de oorspronkelijke planning terzijde geschoven ten gunste van het improvisatievermogen van de diverse uitvoerenden. Uitloop, faalkosten en conflicten kunnen het resultaat zijn.

Wanneer Lean Planning wordt toegepast binnen een project, zijn alle partijen vanaf het begin bij de planning betrokken; naast de aannemer en alle geselecteerde onderaannemers ook de opdrachtgever, architect en belangrijke leveranciers.
Mogelijke conflicten worden ondervangen door creatieve oplossingen enerzijds en heldere keiharde afspraken anderzijds.

De voordelen
Concreet betekent een succesvolle toepassing van Lean Planning dat een project beheersbaar binnen het gestelde tijdspad, budget én de kwaliteitseisen wordt opgeleverd. Er zijn minder onduidelijkheden tijdens het project, er blijven geen onopgeloste problemen achter en er is grote commitment bij alle betrokkenen.

Op langere termijn biedt Lean Planning de basis voor een langdurig partnerschap.
In de praktijk zijn er voorbeelden van bouwteams die erin geslaagd zijn binnen 5 jaar een doorlooptijdverkorting van 60% te realiseren en het aantal fouten tot 0 terug te brengen.

Een praktijkvoorbeeld van lean planning vindt u in deze BetonReview onder projecten.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug