Pagina afbeelding

Spannende uitdagingen bij groot onderhoud Maasbrug

04-07-2013

Sinds 4 maart jl. is de Combinatie Salverda Mourik bezig met het uitvoeren van groot onderhoud aan de Maasbrug in de N280 in Roermond. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat.

De werkzaamheden voor Salverda bestaan uit  het vervangen van de oplegblokken, het versterken van het brugdek met een nieuw dek van hoge sterkte beton, het vervangen van de leuningconstructies en barriers en het aanbrengen van geluidsarme stalen voegovergangen. Mourik verzorgt de verkeersmaatregelen en vervangt het asfalt.

Kritische schakel
De Combinatie staat voor een aantal spannende uitdagingen.
De brug is een kritische schakel in het totale verkeersnetwerk in midden Limburg. Contractueel is vastgelegd dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. En dat terwijl de planning zeer krap is.
Er wordt gefaseerd gewerkt, zodat het verkeer gebruik kan maken van 2x2 rijstroken. En als het echt niet anders kan, moet volstaan worden met 1x1 rijstrook.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Er worden grootschalige omleidingen ingezet. Om de verkeersdoorstroming zoveel mogelijk te garanderen worden in de wijde omgeving een groot aantal tijdelijke maatregelen getroffen. Onder andere worden de afritten van de A73 en A2 verlengd, aanpassingen gepleegd bij het Ei van St.Joost, TDI’s bij een aantal toeritten A2 geplaatst, wordt de  afslag naar de Fashion Outlet  verlengd en zijn er dynamische filewaarschuwingen op de N280.

Technisch vernuft
Om tijdens fase 1 ongestoord en veilig aan de betonreparaties en het vervangen van de oplegblokken onder de brug te kunnen werken, is speciaal voor deze opdracht een portaalconstructie ontwikkeld. Deze constructie is in de uiterwaarden naast de brug opgebouwd en is daarna over het wegdek geplaatst  en is de werkbak eronder  bevestigd . De constructie staat op wielen op de parallelrijbanen en kan zo verreden worden. Dankzij dit stuk technisch vernuft is de Combinatie als economisch beste uit de bus gekomen bij de aanbesteding.

Tijdens het storten van het hoge sterkte beton wordt een tent over de gehele lengte van de brug geplaatst.
Zo is er optimale controle over de omstandigheden en komt de strakke planning niet in gevaar.

Informatiecentrum
Dit  omvangrijke werk  vraagt het nodige van de omgeving.
Er is dan ook zwaar ingezet op omgevingsmanagement en communicatie. Er is zelfs een informatiecentrum ingericht voor omwonenden en voorbijgangers.

Projectinformatie
- Project: Renovatie Maasbrug Roermmond gelegen in de N280
- Opdrachtgever: RWS Limburg
- Marksegment: Infra
- Toegepaste betonreparatietechnieken: betonreparatie / injecteren
- Uitdaging/innovatie/bijzonderheid: het overlagen van een betondek met hoge sterkte beton
- MVO/Duurzaamheidsaspecten: Het werk wordt uitgevoerd onder trede 5 van de CO2-ladder.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug