Pagina afbeelding

Special ‘Projecten Woningbouw’

21-03-2012

Daarnaast passeert een aantal door VBR-leden uitgevoerde projecten de revue.
De werken zijn zeer divers met daarin beschreven technieken voor het herstellen en beschermen van betonnen gebouwen en het versterken van vloeren.

VBR-leden zijn meedenkende partnerts die in het belang van de klant handelen.
VBR-leden beperking zich niet louter tot de uitvoering; zij doen ook inspecties en brengen advies uit.
Alles in één hand met een duidelijke verantwoordelijkheid en onder (verzekerde) garantie.
De meerwaarde van het zaken doen met een VBR-lidbedrijf uit zich in het hoge kennisniveau van de bedrijven. Deze zijn immers alle gecertificeerd, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en werken met goed opgeleid en deskundig personeel.

Op uitgevoerde werken kan, onder voorwaarden, door de VBR-lidbedrijven een 10 jaar verzekerde garantie worden gegeven.
Daarbij dekt een verzekeringsmaatschappij de financiële risico’s van de afgegeven garantie. Dit betekent voor u dus ook een unieke mogelijkheid om zaken te doen met de beste bedrijven. Voor condities en meer informatie  > Garantie.

De leden van de VBR hebben zich, door ondertekening van het VBR-convenant 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen', ten doel gesteld de verhouding tussen de maatschappelijke opbrengst en de maatschappelijke belasting zo optimaal mogelijk in te richten. Hierop mogen de VBR-leden worden aangesproken.
Eén van de hoofddoelstellingen is dat de bedrijven meerdere opties  kunnen aanbieden voor de realisatie van uw projecten of voor het ontwikkelen van onderhoudsstrategieën.

De voordelen van het werken met bedrijven die MVO serieus nemen zijn evident. Energiebesparing en het verminderen van afval leveren direct winst op. VBR bedrijven zijn innovatief en spelen sneller in op de wensen van de markt. Aandacht voor mens, milieu en goed werkgeverschap hebben een positieve uitwerking op organisaties en projecten. Het werken met MVO-bedrijven is goed voor het eigen imago van zowel de bedrijven als voor u als opdrachtgever.
De VBR nodigt u als opdrachtgever uit om milieu- en sociale criteria mee te nemen in de beoordelingen binnen het inkooptraject.

Wees zeker van uw zaak en kies voor de uitvoering van werken voor één van de VBR-leden!

Bart van der Woerd
voorzitter VBR

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug