Pagina afbeelding

Speciale aandacht voor kunstwerk Zandbergen

01-10-2018

In het kader van het Rijkswaterstaat-prestatiecontract ‘Midden Nederland Zuid’ voert edilon)(sedra Contracting in opdracht van Dura Vermeer onderhoudswerkzaamheden uit aan een aantal kunstwerken. 

Kunstwerk Zandbergen vroeg speciale aandacht. “Het beton van de landhoofden van kunstwerk Zandbergen nabij Den Dolder bleek te zijn gedegradeerd door de inwerking van chloridehoudend water uit de lekkende voegovergangen,” zegt Paul Lange van edilon)(sedra Contracting. “Herstel van het beton was noodzakelijk om de levensduur van het kunstwerk te verlengen.

Normaliter dient het kunstwerk ten behoeve van het saneren gevijzeld te worden. Vijzelen betekent echter verkeersstremmingen en dat was op dit kunstwerk, gezien de ligging in een belangrijke ontsluitingsroute, zeker niet wenselijk. Lange: "Hierop moesten we iets verzinnen.” 

Moeilijkheid

edilon)(sedra Contracting heeft, in samenwerking met Servicegroep, een methode ontwikkeld om de oplegtafels van de aangetaste landhoofden te saneren zonder de noodzaak tot vijzelen. De moeilijkheid hierbij was de ruimte van slechts 10 centimeter tussen de bovenkant van het landhoofd en de onderkant van het dek en dat in combinatie met een te saneren breedte tot aan de frontwand van 100 cm. 

Er is een systeem ontwikkeld waarbij vanaf een taludsteiger met behulp van ultra hogedruk waterstralen het aangetaste beton gesaneerd kon worden tot ruim achter de wapening. Waterstralen voorkomt naast stof ook microscheurtjes en  aantasting van de wapening. De ondergrond die uiteindelijk achterblijft, is optimaal voor een goede hechting van de nieuwe mortel.

Vakmanschap is meesterschap

Als BRL3201-gecertificeerd aannemer heeft edilon)(sedra Contracting het werk vakkundig aangepakt.
Gedurende het gehele proces dienen een juiste hechting, een juiste voorbehandeling van de ondergrond, een gecontroleerde applicatie van de mortel en een precieze nabehandeling centraal te staan en geborgd te worden. Kwaliteitscontroles legt het bedrijf digitaal vast middels onze keuringsregistraties op de iPad.

Veilig

Om een veilige verkeerspassage van het kunstwerk te allen tijde mogelijk te maken, zijn de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. Allereerst is het beton tussen de opleggingen gerenoveerd. Na voldoende uitharding zijn op het gerenoveerde deel extra ondersteuningen aangebracht om het kunstwerk extra te stabiliseren. Hierna is het beton rondom de bestaande opleggingen gerenoveerd. 

Projectinformatie

Project: kunstwerk Zandbergen A28
Locatie: Den Dolder
VBR-bedrijf: edilon)(sedra Contracting 
Marktsegment: Infrabouw
Beschermingstechnieken: handmatig repareren, spuitbeton, coatingwerkzaamheden 
Periode van uitvoering: juni/juli 2018
Bijzonderheden: alternatief systeem voor vijzelen voorkwam verkeersstremmingen
MVO: Renoveren in plaats van slopen

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug