4 november 2019

Opleiding tot Beton- reparatieSpecialist een feit!

Braaksma Ivacon VBR

Zoals onze oud-voorzitter Peter Nuiten verwoordde in het blad Cement “geloof in de kracht van gezamenlijkheid”, heeft de VBR de daad bij het woord gevoegd en is de oprichting van een nieuwe stichting die zich inzet voor het aanbieden van een BBL-opleiding betonreparatie op niveau 2 en 3 een feit.

In de kersverse Stichting Opleiding tot BetonreparatieSpecialist (OtBS) hebben zich ruim 30 bedrijven verenigd - zowel VBR-bedrijven als niet-VBR-bedrijven -  die opleidingsplaatsen aanbieden.

Maar dat is nog niet alles. De VBR zal ook sessies 'kennis delen' organiseren om onze Betononderhoudskundigen en het Middenkader nascholing aan te bieden conform de eisen, gesteld in de nieuwe BRL 3201. De eerste bijeenkomsten zullen in het najaar plaatsvinden en alle gecertificeerde betonreparatiebedrijven worden uitgenodigd deel te nemen aan deze nascholingsbijeenkomsten.

Voor nu namens de VBR een fijne vakantie gewenst!

Rob Braaksma
voorzitter VBR

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief