Pagina afbeelding

Studiemiddag ‘betonschade in multidisciplinaire werken; het doen van een verantwoorde uitvraag’

19-01-2014

Op woensdag 12 februari 2014 organiseert het Platform voor Betononderhoud (PBo) deze studiemiddag van 13:00- 18.00 uur in een van de zalen van Hotel/Theater Figi in Zeist.

Meer aandacht voor onderhoud en reparatie
De bouwopgave verschuift meer en meer van nieuwbouw van gebouwen en kunstwerken naar onderhoud en reparatie daarvan. Inmiddels gaat ruim de helft van ons totale bouwbudget naar deze sector. In dit budget neemt het onderhoud van betonconstructies een belangrijke positie in. Het is een serieuze markt geworden, waaraan terecht de nodige kwaliteitseisen worden gesteld. Maar tegelijk is deze markt ook nog behoorlijk versnipperd; de kennis is gefragmenteerd bij de diverse partijen in de keten aanwezig en wordt niet altijd op de juiste wijze gedeeld of overgedragen.

Hoe de uitvraag organiseren?
De tijd dat een opdrachtgever altijd zelf de nodige expertise in huis had, ligt achter ons en komt voorlopig niet meer terug. Vragen doemen op:
• Hoe kan hij toch nog grip houden op het geleverde?
• Hoe pakt hij zijn voorbereiding aan?
• Hoe moet hij de inspectie aansturen en het advies beoordelen?
• Welke contractvorm is daarbij het meest geschikt en welke indicatoren zijn daarin belangrijk?
• Wat is de beste wijze van aanbesteden?

Voor wie is deze studiemiddag bestemd?
Hoe de uitvraag te organiseren komt  aan de orde  op deze studiemiddag, die interessant is voor:
• Beheerders en toezichthouders bij overheid, waterschappen en woningcorporaties;
• Inspecteurs en adviseurs in dienst bij advies- en ingenieursbureaus;
• Projectleiders en uitvoerders bij aannemingsbedrijven en betonreparatiebedrijven.

 Aan het eind van de middag ontvangt u een map met daarin de presentaties en een usb-stick met daarop de door het Platform Betononderhoud ontwikkelde bestekteksten en vraagspecificaties voor betonherstel.

Programma en aanmelden
Voor het programma en aanmelding gaat u naar de website van het Platform voor Betononderhoud.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug