Pagina afbeelding

Symposium Veiligheid Betonreparatie en -onderhoud op 11 juni 2015

13-05-2015

Eindsymposium MKB technologiecluster: constructieve veiligheid bij betonreparatie en -onderhoud op 11 juni a.s.

Betonconstructies verouderen en de behoefte aan goed onderhoud neemt toe. De constructieve veiligheid van (woon)gebouwen en civiele constructies moet gewaarborgd zijn door de eigenaar. De NEN8700 schrijft voor hoe de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken beoordeeld dient te worden. Uit de praktijk blijk echter dat onbekendheid met de norm leid tot inadequaat toepassen daarvan en daaruit volgende onwenselijke situaties.

Handreiking veiligheidsnorm NEN8700
TNO heeft samen met een aantal MKB-bedrijven een handreiking opgesteld om de sector te helpen bij het toepassen van NEN8700 in de praktijk. In dit eindsymposium presenteren TNO en de MKB-bedrijven deze handreiking.

Het symposium vindt plaats op 11 juni 2015 van 13:00-17:00 bij TNO in Utrecht en is bedoeld voor adviseurs en aannemers in de betonderhoud- en betonreparatiebranche, alsmede voor opdrachtgevers als woningcorporaties, provincies en gemeenten. Klik hier voor het programma en overige informatie.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug