Pagina afbeelding

Tunnel ‘De Kleis’ te Uitgeest

03-09-2013

Tebecon herstelt in opdracht van spoorwegbeheerder Prorail en de Gemeente Uitgeest de betonnen wanden van de verkeerstunnel De Kleis, in de volksmond ook wel ‘Kleistunnel’ genoemd.
De verkeerstunnel is onderdeel van de verbindingsweg tussen ondermeer Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk.

Verhinderde krimp
Om de meter bevindt zich een scheur in het beton van de wanden van de in 2005 opgeleverde tunnel. Door de scheuren sijpelt grondwater langzaam de tunnel in.
De scheuren zijn, naar het zich laat aanzien, ontstaan door zogenaamde ‘verhinderde krimp’. Daarbij is tijdens de nieuwbouw eerst de dikke betonnen vloer van de tunnelbak gestort en daarna pas de relatief dunne wanden.
De betonnen vloer is daarbij al uitgehard en gekrompen voordat de wanden gestort konden worden. Deze konden vervolgens ten opzichte van de vloer niet meer krimpen, hetgeen scheurvorming in de wanden tot gevolg had. Een kenmerk van ‘verhinderde krimp’ is dat de scheuren regelmatig verdeeld zijn over de lengte van de tunnelwanden en dat zij aan de onderzijde, bij de aansluiting met de betonnen vloer, het meest wijd zijn.

Injecteren
Eerst worden naast de scheur gaten geboord naar de scheur toe, die vervolgens onder druk worden geïnjecteerd en afgedicht met een twee componenten Polyurethaan injectievloeistof.
Bovendien  zijn enkele beschadigde plaatsen in het beton handmatig gerepareerd.

Beschermen
Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden is op het gehele oppervlak een speciale beschermende coating aangebracht, die het geheel bovendien een fraai aanzien geeft.

Beperking verkeershinder
Bij de herstelwerkzaamheden is een zeer strakke planning gehanteerd; het project diende immers binnen drie weken gereed te zijn.
Daarbij is, om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, het werk in de vakantieperiode uitgevoerd.

Projectinformatie
- Opdrachtgever: Prorail en Gemeente Uitgeest
- Project: Herstel Kleistunnel
- Plaats: Uitgeest
- Aannemer: Tebecon
- Uitvoering: Augustus 2013
- Toegepaste technieken: betoninjectie, handmatig repareren, aanbrengen coating.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug