25 februari 2021

U weet ons te vinden!

U weet ons te vinden!

Het is alweer een jaar geleden dat COVID-19 ook in Nederland zijn intrede deed en we moesten wennen aan het ‘nieuwe normaal’. Allemaal hebben we er dagelijks mee van doen op de een of andere manier en ook in onze betonreparatiebranche zijn de effecten merkbaar.

Enerzijds zijn in vanwege de onzekere tijden projecten uitgesteld. De veiligheid echter moet wel geborgd blijven, dus is een gedegen renovatie de manier om de levensduur te verlengen. Anderzijds is de druk op de wegen door thuis werken verminderd en worden gebouwen minder intensief gebruikt. Dit heeft ertoe geleid dat projecten naar voren zijn getrokken. 
In de renovatiehoek is de werkvoorraad dan ook op peil gebleven.

Respect

Respect voor ons uitvoerend personeel is hier op zijn plaats. Terwijl wij veilig overleggen in Teams-sessies, staan onze vakmannen op de werkvloer en verwachten wij dat zij zich nauwlettend aan alle maatregelen houden. En dat doen ze ook, getuige het geringe aantal positieve testuitslagen.

Het effect op de bouwsector nadat COVID-19 min of meer onder controle is, zal later mogelijk merkbaar worden. Zijn er in de toekomst voldoende middelen om bouwprojecten op te starten?

Renoveren is duurzaam

Levensduurverlengers, zo noemen we ons. Deze term heeft u wellicht al gehoord op het in november 2020 gehouden Betonevent. Een juiste renovatie is de oplossing om de veiligheid en functionaliteit van uw object te borgen voor vele jaren tegen een beperkter budget. Bedenk daarnaast dat renoveren vooral ook duurzaam is. Gun uw object een tweede ronde, weggooien is zonde. (Was dat niet een reclame slogan van Sire?)

Constructieve veiligheid boven alles

Wij staan als leden van de VBR in ieder geval voor u klaar om met u de mogelijkheden te onderzoeken. De constructieve veiligheid mag nooit in het geding zijn en is dan ook het meest belangrijke thema in het advies. In deze digitale BetonReview kunt u lezen hoe we dit binnen de sector met elkaar borgen.
Maakt u zich geen zorgen over de uiteindelijke realisatie. Onze vakmannen zijn geschoold, hebben een Nederlands diploma betonreparateur niveau 2 of 3 en krijgen jaarlijks nascholing. Zo blijven zij bij en zijn zij steeds op de hoogte van de nieuwste materialen en technieken.

Handreikingen voor de eigenaar/beheerder van parkeergarages

Is uw object een parkeergarage dan bent u ‘spekkoper’. Wij trakteren u op een aantal handreikingen voor het duurzaam onderhouden van parkeergarages. Ook hierover leest u meer in deze BetonReview. Doe er uw voordeel mee.

U weet ons te vinden!

Paul Lange
Voorzitter VBR

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief