Pagina afbeelding

Uitnodiging lunchbijeenkomst 'Nieuwe aanpak bij inspectie en reparatie van betonnen kunstwerken. Risicogestuurd beheer en onderhoud.'

21-07-2015

VBR Lunchbijeenkomst
'Nieuwe aanpak bij de inspectie van betonnen kunstwerken.
Risicogestuurd beheer en onderhoud'
 

De VBR organiseert op 23 september a.s. een lunchbijeenkomst rondom het thema risicogestuurd beheer en onderhoud van de infrastructuur; van harte aanbevolen aan iedereen die bij deze problematiek betrokken is.
 
Wanneer en waar?
Woensdag 23 september 2015 in:
‘Green Village’
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein
Ontvangst vanaf 12.00 uur.
Lunch 12.30 -13.00 uur. Einde van de bijeenkomst ca 14.30 uur.

Voor wie?
Beheerders van Gemeentelijke en Provinciale bruggen en viaducten,  Inspectie- , Advies-  en Ingenieursbureaus.

Het programma

 ‘Op een andere manier naar beheer en onderhoud van kijken’
door Ir. Peter Nuiten, directeur van VBR lidbedrijf Rendon en Voorzitter van de Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR)

Betonschade: veel eigenaren van gebouwen of civiele kunstwerken schrikken al als ze dit woord horen. Hoe komt het, hoe moet het gerepareerd worden en wat gaat dat wel niet kosten? Allemaal bekende vragen die vaak worden gehoord maar die niet altijd even relevant hoeven te zijn. Bij mijn aantreden als voorzitter van de VBR heb ik een warm pleidooi gehouden om op een andere manier naar betonreparatie en betononderhoud te gaan kijken. Eén van die andere manieren heeft de afgelopen jaren post gevat bij Rijkswaterstaat: civieltechnische constructies worden steeds meer geïnspecteerd vanuit een risicobenadering. Daarmee krijgen inspecties een extra dimensie omdat niet alleen aard en omvang van gebreken van belang zijn, maar veel meer nog de vraag of het object gebreken vertoont die een risico kunnen betekenen voor de veiligheid, bruikbaarheid of functionaliteit ervan.  Begin dit jaar verscheen CUR Aanbeveling 117 waarin aan deze wijze van inspecteren ook aandacht is besteed.
Een logische vervolgstap na het risicogestuurd inspecteren van een object, is het - ook weer risicogestuurd - herstellen en beheren ervan. VBR-bedrijven zijn actief betrokken bij projecten waar geheel vanuit deze andere visie wordt gewerkt. Ook het goed vastleggen van de geïdentificeerde risico's van ieder object is voor toekomstig onderhoud zeer belangrijk. VBR-bedrijven delen deze ervaringen met elkaar en leveren zo een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe manieren om reparatie, onderhoud en beheer steeds efficiënter uit te voeren.
 

‘Risicogestuurd Beheer & Onderhoud – Meer doen voor hetzelfde geld’
door Ir. Paul Copier, senior adviseur Arcadis Nederland.

Lager wordende budgetten, achterstallig onderhoud en bewustwording van aansprakelijkheden vragen om een nieuwe aanpak binnen het Beheer & Onderhoud van Assets.
Om deze reden wordt (gelukkig) steeds meer aandacht gegeven aan een risicogestuurde benadering binnen dit deel van Asset Management om zo effectiever met middelen om te kunnen gaan.
Het beheersen van risico’s en daarmee het ‘in control’ zijn, vragen aanvullende competenties van onder andere beleidsmaker, inkoper, beheerder, inspecteur, adviseur en soms zelfs constructeur.
Dit alles met maar één doel: de veiligheid garanderen en tegelijkertijd meer doen voor hetzelfde geld.


‘Onderhoud is geen kostenpost maar een investering in het behoud van het object’
Kies daarbij voor een langdurige oplossing met een evenwicht tussen kosten, risico, beschikbaarheid en kwaliteit.

door ing. Erik Smit, directeur van VBR-bedrijf Batec bv

Batec beschikt over een jarenlange ervaring en is specialist in het onderhouden van civieltechnische constructies op het gebied van beton maar ook staal , metselwerk en hout. In deze presentatie zullen meerdere inspectie- en onderhoudssituaties besproken worden.
Batec voert in opdracht van de Gemeente Tilburg het ‘Ontzorgingskontrakt’ voor een periode van 5 jaar uit. Daarbij zijn totaal 180 civiele kunstwerken (120 van beton en 60 van hout) betrokken.
Aanvullend zijn nog 30 kunstwerken aan een veiligheidsinspectie onderworpen, waarbij  een 7-tal kunstwerken constructief zijn doorgerekend. 


‘Kennis en ervaring verkleinen het risico bij de uitvoering van onderhoud aan kunstwerken’
door ing. Ron Nijman, senior projectleider van VBR lidbedrijf Salverda bv

Werd in het verleden vooral projectgericht gestuurd op het onderhouden van kunstwerken, tegenwoordig stuurt men juist op het proces en het verminderen van risico’s. Dit maakt dat betonreparatiebedrijven een andere rol gaan vervullen voor hun opdrachtgevers. Kennis en ervaring zijn belangrijke aspecten om de risico's voor de opdrachtgever te minimaliseren. Procesmatig en risicogestuurd werken is hierbij een must. Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Zijn er daadwerkelijk voordelen bij deze nieuwe werkwijze? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld (renovatie Maasbrug Roermond) wordt deze nieuwe werkwijze toegelicht.  

Vragen en discussie

Deelnemen
De kosten incl. lunch bedragen Eur. 75 excl. BTW per persoon.
Interesse? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug