Pagina afbeelding

Van de voorzitter: Bestaand beton, einde levensduur in zicht?

09-11-2011

Daarmee wordt de maatschappelijke functie van beton helder onderstreept. De bouw van woningen, gebouwen, infra- en civiele werken is immers niet meer mogelijk zonder beton.
Naast nieuwbouw wordt het onderhouden van hetgeen gebouwd is (Bestaand Beton) steeds belangrijker.

Het lezingenprogramma kent een onderdeel dat geheel handelt over ‘Bestaand Beton’.
De vraag die daarbij gesteld wordt is: ‘Einde levensduur in zicht?’
In een zestal korte lezingen wordt daar door de diverse sprekers op ingegaan.
Als laatste spreker mag ik de mening van de VBR leden hierover geven. Onze conclusie zal u niet verbazen, maar nog beter; wij nodigen u van harte uit als toehoorder.

Op de Betondag wordt het Platform voor Betononderhoud geïntroduceerd.

Binnen dit platform wordt de verspreid aanwezige kennis en ervaring op het gebied van betononderhoud en –beheer gebundeld en wordt deze verder ontwikkeld. Het gaat hierbij om zowel technische als niet-technische kennis (zoals assetmanagement) bij zowel opdrachtgevers, als opdrachtnemers en adviseurs op het gebied van betononderhoud Het gaat du niet alleen over techniek maar ook om zaken zoals gebruikintensivering, verlenging levensduur, veiligheid en trajectbenadering. Kortom, een initiatief dat van groot belang zal zijn voor allen die betrokken zijn bij het beheren en onderhouden van alles wat gebouwd is.

Het totale VBR programma op de betondag treft u hieronder aan. Uw speciale aandacht vraag ik voor de presentatie van het nieuwe studieboek vakkennis betonreparatie. Samen met het LSVB leidt de VBR jonge mensen op tot vakbekwaam betonreparateur. Wij beschouwen deze opleiding als de grootste maatschappelijke prestatie van de VBR , want nog steeds geldt: Opleiden nu, is de kwaliteit van morgen!

Bart van der Woerd
voorzitter VBR

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug