Pagina afbeelding

Van de voorzitter: Innovatie en het voordeel voor de opdrachtgever

11-10-2011

Dat kunnen nieuwe producten zijn. Maar ook een verbetering van een proces is een innovatie. Dat zal een toename van de opbrengst binnen de bedrijven betekenen of een afname van kosten.

Uiteindelijk komen innovaties  ten goede aan alle belanghebbenden (stakeholders), dus ook aan de werknemers, de opdrachtgevers en de leveranciers.

Rode draad
Voorbeelden van de innovatieve kracht van de VBR en haar leden zijn:

- De introductie van kwaliteitsborging bij betonreparatie= (BRL 3201)
- Het oprichten van het opleidingsinstituut LSVB voor de scholing van jongeren.
- De introductie van VCA Veiligheidssystemen in de branche
- Het stimuleren van MVO en duurzaam werken in de branche
- De ontwikkeling van de 10 jaar verzekerde garantie op betonreparaties.

De rode draad hierin is dat de kwaliteit van het uitgevoerde werk verbetert, de kosten verminderen en de opdrachtgever zijn gebouwen en kunstwerken met minder investeringen in goede staat kan houden.

Door al deze initiatieven ontstaan er spontaan weer nieuwe ideeën en komen suggesties voor verdere verbeteringen als ‘vanzelf’ boven. Innovatie lokt zo nieuwe innovatie uit.

VBR leden lopen voorop bij innovatie
Maak voor de uitvoering van werken gebruik van de kennis en kunde die bij de VBR leden aanwezig is.
En dat alles in uw voordeel.

Bart van der Woerd
voorzitter VBR

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug