Pagina afbeelding

Van de voorzitter

14-04-2011

Drie nieuwe VBR leden!

In korte tijd verwelkomt de VBR 3 nieuwe lidbedrijven.

Zij behoren tot de reeds lang gevestigde bedrijven in ons land met veel ervaring bij staf- en uitvoerend personeel.
Zij kiezen voor de VBR omdat zij zich herkennen in de doelstellingen van de VBR en willen met en binnen de VBR inhoud geven aan brancheontwikkeling, kwaliteit, opleidingen en duurzaamheid.
Met de groei van het aantal VBR leden merken wij ook een duidelijke interesse van opdrachtgevers die hun werken willen uitgevoerd hebben door één van de VBR leden. Zij weten immers dat het kennisniveau bij de VBR leden het hoogst is en dat de VBR lidbedrijven met hoogwaardige en innovatieve oplossingen komen.

Innovatie
Bij innovatie denken wij vaak aan het vaak aan het uitvinden van nieuwe dingen, maar in essentie is innovatie eenvoudig weg vernieuwing. De bouw en daarmee ook betonreparatie zou je eerder conservatief dan vernieuwend kunnen noemen. Toch vinden er bij VBR-leden allerlei vernieuwingen plaats. Soms ingezet door veranderde regelgeving, soms door economische prikkels en soms door vragen vanuit de klant. Wij merken dat dat laatste aspect steeds sterker wordt; de klant zet de verandering in, de VBR-leden pakken het verder op. Binnen de VBR is innovatie dan ook een speerpunt; één van de manieren om voorop te lopen.

MVO en Duurzaamheid
Een ander speerpunt binnen de VBR is duurzaamheid. Elders in deze BetonReview doen we verslag van de stand van zaken.

Bart van der Woerd
voorzitter VBR

PS Kijk ook op onze website onder de button MVO / Duurzaamheid!

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug