Pagina afbeelding

VBR-bedrijf winnaar van het Best Value Project Wilhelminabrug te Deventer

21-01-2016

Bij Best Value Procurement (BVP) moeten de aannemers bewijzen de meeste waarde te bieden (met het oog op de vooraf gestelde opdrachtgeversdoelen)  voor het beschikbare budget.  De aannemer doet dat vanuit ervaringen op eerdere projecten, waarbij goede referenties van doorslaggevend belang zijn.

Edilon)(sedra contracting kwam, samen met Van der Ende infrastructure, als beste uit de bus bij het Best Value Project Wilhelminabrug  te Deventer. 
Met het project is een totaal aanneemsom van 6,6 miljoen euro gemoeid.

68 Dienstjaren
De Wilhelminabrug  werd gebouwd tussen 1939 en 1943, maar  bij de aftocht in april 1945 door het Duitse bezettingsleger opgeblazen. Na de bevrijding is de brug  volgens het oorspronkelijke ontwerp herbouwd en in 1948 opnieuw in gebruik genomen.
Na 68 jaar dienst te hebben gedaan als belangrijke verbinding over rivier de IJssel is de brug opgenomen in het Groot Variabel Onderhoud (GVO) programma van Rijkswaterstaat en is het project op de markt gezet als BVP uitvraag.

De opschortende termijnperiode is afgelopen en nu start  de 'onderbouwingsfase' waarin het ingediende bewering-, kansen- en risicodossier verder wordt uitgewerkt. Eind maart volgt de definitieve opdracht.

Naar verwachting zullen de onderhoudswerkzaamheden vanaf medio juli uitgevoerd gaan worden, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit en zo min mogelijk overlast voor het verkeer. Eind december 2016 is de oplevering gepland.

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug