8 april 2020

VBR-bedrijven dragen bij aan vermindering CO2-uitstoot

VBR-bedrijven dragen bij aan vermindering CO2-uitstoot

VBR-bedrijven zijn zich bewust van de CO2-uitstoot door hun bedrijfsactiviteiten en daarmee ook bewust van de belasting die dit met zich meebrengt voor de mens en het milieu. Een goed voorbeeld daarvan is het VBR-bedrijf SealteQ. Dit bedrijf heeft ervoor gekozen om te voldoen aan de eisen voor de CO2-prestatieladder en hiervoor een certificaat te behalen. Het is het doel om niveau 3 van deze prestatieladder te halen, met daarin geïmplementeerd de niveaus 1 en 2. 

In de periode 2019 t/m 2023 wil SealteQ de CO2-uitstoot reduceren met 10% binnen scope 1 en scope 2 ten opzichte van het referentiejaar 2018.

Reductieplan

In het reductieplan heeft SealteQ een aantal maatregelen opgenomen voor het behalen van dit doel.
Een aantal reeds gerealiseerde maatregelen zijn:
- Verjongen van het wagenpark
- Toepassen van duurzame ledverlichting
- Bandenspanningscontrolepunten gerealiseerd.

Carbon footprint

Jaarlijks wordt de carbon footprint van SealteQ vastgesteld. De carbon footprint van SealteQ bestaat voor het grootste deel uit de uitstoot van het wagenpark en het stroomverbruik. 

Het energiebeleid van SealteQ wordt halfjaarlijks bekend gemaakt. Dit gebeurt zowel intern als extern.

SealteQ heeft zich als organisatie aangesloten bij de Stichting Nederland CO2 Neutraal. Deze stichting organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst waar onder andere gesproken wordt over nieuwe trends op het gebied van CO2-reductie. Daarnaast werkt SealteQ actief mee aan keteninitiatieven door de deelname aan workshops, werkgroepen, etc. die georganiseerd worden door de stichting.

Wilt u weten wat CO2-prestatieladder precies inhoudt? Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Onderneming.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief