Pagina afbeelding

VBR-bedrijven in hun aanpak zichtbaar onderscheidend

06-12-2014

De VBR-bedrijven hebben als geen ander aangetoond over de kennis en ervaring te beschikken om op nieuwe vragen ook nieuwe antwoorden te geven. Het ontwikkelen van verschillende scenario's en het toepassen van ingenieuze technieken zoals kathodische bescherming zijn daarvan goede voorbeelden. Daarbij speelt de VBR als koepelorganisatie een stimulerende en sturende rol: door het voortdurend verbeteren van vakmanschap, werkprocessen en arbeidsomstandigheden wordt het algehele kwaliteitsniveau bevorderd.

VBR bedrijven doen meer
Voor opdrachtgevers geeft dit een goed gevoel: VBR-bedrijven doen aanzienlijk meer dan het uitvoeren van reparaties alleen. Zij zetten hun jarenlange kennis en ervaring in om uiteindelijk tot efficiënte keuzes te komen voor een instandhoudingsproces dat aansluit bij de eisen en wensen zoals die thans worden gesteld.

VBR-bedrijven zijn in hun aanpak zichtbaar onderscheidend. De VBR staat daar borg voor.

Wij wensen u plezierige feestdagen en een zorgeloos 2015 toe.

Peter Nuiten
Voorzitter VBR

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug