Pagina afbeelding

In gesprek met de Provincie Flevoland

01-09-2013

Gespecialiseerd werk door gespecialiseerde, gecertificeerde aannemers

We praten met R. (Ron) Dooyeweerd. Dooyeweerd werkt voor de afdeling infrastructuur van de Provincie Flevoland en is projectleider van (beton)renovatieprojecten in de provincie.

Al snel in het gesprek blijkt dat hij affiniteit met beton heeft. “Beton is schitterend mooi. Beton is duurzaam. Als je iets van beton bouwt, weet je dat het, mits goed onderhouden, de tand des tijds kan doorstaan.”

Jonge provincie
De Provincie Flevoland heeft ongeveer 115 kunstwerken in beheer: 90 bruggen, 10 sluizen en 15 beweegbare bruggen. Het jaarlijkse budget voor onderhoudsprojecten (wegen en vaarwegen) is ca. Eur. 14 miljoen. “Een deel daarvan is bestemd voor betonreparatie en –onderhoud,  maar dat is niet heel groot. Dat komt omdat we nog  een jonge provincie zijn met relatief jonge kunstwerken die nog niet om  grootscheeps onderhoud vragen. De onderhoudsvraag zal met het voortschrijden van de tijd zeker toenemen.”

Consequent zijn
Dooyeweerd noemt een aantal betononderhoudsprojecten die onlangs plaatsvonden. “We werken ook alleen maar met betonreparatiebedrijven die aantoonbaar kwaliteit leveren. Als projectleider zet ik specialistische projecten het liefst meervoudig onderhands weg. Ik ken immers de bedrijven die altijd goed werk geleverd hebben. Als het om betonreparatie en –onderhoud gaat, schrijven we altijd gecertificeerde betonreparatiebedrijven voor in de bestekken. Daar zijn we heel consequent in. Als de Provincie voor een gecertificeerd bedrijf kiest, is er het vertrouwen dat het werk goed gedaan wordt.”

Schade- en risicogestuurde inspecties
De Provincie voert regelmatig inspecties uit aan bruggen, wegen, viaducten, sluizen enzovoort om te bezien of onderhoud dan wel reparatie noodzakelijk is. 
Schadegestuurde inspecties worden uitgevoerd door de eigen toezichthouders van de Provincie, risicogestuurde inspecties door externe bureaus. “Op basis van de rapporten worden een meerjareninvesteringsplan en een planning gemaakt, in geld en in tijd, met het doel problemen voor te zijn en risico’s te mijden.”

Ramp
We vragen naar de gevolgen als een inspectie niet goed is uitgevoerd. Een onjuiste inspectie kan immers leiden  tot onjuiste bestekken, problemen bij de uitvoering, ontoereikende budgetten en een opdrachtgever die teleurgesteld is in de aannemer. Dooyeweerd heeft iets dergelijks eens aan den lijve ondervonden. “Twee bruggen waren geïnspecteerd door twee verschillende inspecteurs, werkzaam bij één en hetzelfde bureau. De werkzaamheden aan de ene brug liepen als een zonnetje, maar het andere bruggetje….”, Ron Dooyweerd kan er achteraf om lachen, “was een regelrechte ramp. We konden de aannemer er in het onderhavige geval niet op aan kijken en dat hebben we ook niet gedaan. Het bestek was gewoon slecht. De kwetsbaarheid zit bij de inspectie. Een voorwaarde voor een goed bestek is een goed uitgevoerde inspectie.”

Kennis van het vak
De opdrachtgever legt in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk bij de aannemer neer. De deskundigheid en kennis van het vak bij sommige opdrachtgevers worden wegbezuinigd en nemen af. Het kan lastig zijn om te moeten praten met mensen die onvoldoende verstand van het vak hebben. Dooyeweerd is zich ook bewust van deze trend. “Bij ons valt het mee, we zijn een jonge provincie en bij ons heerst een ‘doecultuur’. Wij hebben gelukkig veel deskundigheid in huis, ook besteksschrijvers, maar hebben we handen tekort, dan huren we externen in die zowel inspecteren als het bestek schrijven. Dat bestek wordt vervolgens intern beoordeeld op onze kwaliteitseisen.”

Niet zalig makend
Op de vraag of de Provincie vindt dat de opdrachtnemer altijd krijgt wat hij denkt te kopen antwoordt Dooyeweerd: “Meestal wel. Maar het kan ook wel eens mis gaan. Kijk maar naar mijn ‘bruggetjesverhaal’.
Gecertificeerde bedrijven zijn ook niet zalig makend. Een bedrijf kan ook een keer iemand op de werkvloer hebben die zijn werk slecht doet. Als je dat met elkaar constateert, dán moet de kwaliteit van een gecertificeerd bedrijf naar voren komen.”
Die ervaring heeft Ron Dooyeweerd ook met de goed presterende bedrijven. “Het is niet erg als er iets mis gaat. Het gaat erom hoe je het oplost.”

Wereldwonder
We vragen Dooyeweerd wat VBR-leden beter kunnen doen. Hoe kunnen we de opdrachtgever nog beter van dienst zijn? Er volgt een lange stilte. “Ik zou kunnen zeggen, nóg meer werk in een kortere periode om zoveel mogelijk overlast voor de weggebruiker te voorkomen, want mobiliteit is een heet hangijzer. Maar  ik zie daar eigenlijk niet zoveel rek meer in. Wie weet zijn de wonderen de wereld nog niet uit en komt er nog een mooie innovatieve oplossing voor deze wens.”

Bijspijkeren
Gecertificeerde betonreparatiebedrijven werken volgens de Beoordelingsrichtlijn 3201, met Uitvoeringsrichtlijnen en volgens CUR Aanbevelingen. Is dit alles voor een opdrachtgever nog wel begrijpelijk en helder? Snapt de klant nog wat beoogd wordt met certificering?
Dooyeweerd vindt van wel. “Je moet er langzamerhand mee vertrouwd raken, want als je alles in één keer op je bord krijgt, zal het je duizelen. Je hebt als opdrachtgever ook de taak om je erin te verdiepen of te laten bijspijkeren. Wij gebruiken de wintermaanden daarvoor.”

Het organiseren van een ‘opfriscursus’ voor opdrachtgevers in de winterperiode over zaken zoals certificering en hoe dat in bestekken te verwerken vindt Dooyeweerd een goed idee. Hij denkt dat daar zeker belangstelling voor zal bestaan.

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug