14 mei 2019

VBR ontwikkelt een nieuw plan voor opleiden

VBR ontwikkelt een nieuw plan voor opleiden

Om het kwaliteitsniveau in de betonreparatiebranche op peil de houden, is een mbo opleiding (BBL) met een wettelijk erkend diploma een must!
Vele betonreparatiebedrijven zijn zich daarvan bewust. Daarvan getuigde de grote belangstelling voor de bijeenkomst op 23 april jl. waar de VBR een plan presenteerde om de opleiding betonreparateur op niveau 2 en 3 voort te zetten, nu het opleidingsinstituut voor betonreparatie, LSVB, is opgehouden te bestaan.

Eigen verantwoordelijkheid

De VBR heeft zich na het bericht over het einde van het LSVB  georiënteerd op de mogelijkheden. Voortzetting van de samenwerking met het ROC Midden Nederland is het meest kansrijk gebleken.
In de bijeenkomst werd uitvoerig van gedachten gewisseld over opzet en uitvoering, waarbij de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de opleiding meer bij de bedrijven komt te liggen. Zij leiden immers op in de praktijk, maar vooral moeten zij zorgen voor voldoende aanwas van nieuwe leerlingen.

Goed nieuws

De VBR-bedrijven gaven al eerder aan zich achter ‘LSVB 2.0’ te scharen. Ook de in de bijeenkomst aanwezige bedrijven willen zich aansluiten bij het nieuw op te richten opleidingsinstituut.
En dat is goed nieuws, want draagvlak van de betonreparatiebedrijven is nodig om de opleiding in stand te kunnen houden.

Doe mee!

Zonder opleidingsbedrijven geen opleidingsinstituut, dus hierbij een oproep aan alle (gecertificeerde) betonreparatiebedrijven om zich aan te melden, voor zover zij dat nog niet deden. 

Wilt u meer informatie, mail of bel dan met Annelies Zijp, 035-6954008

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief