Pagina afbeelding

VBR stimuleert gebruik van nieuwe CUR Aanbeveling 118

03-04-2016

Onder leiding van dagvoorzitter Dick Stoelhorst vond woensdag 17 februari 2016 een studiemiddag plaats over de wijzigingen in de regelgeving op het gebied van betonreparaties.

Voor deze studiemiddag waren alle gecertificeerde betonreparatiebedrijven (en enkele bedrijven die daar actief nog aan werken) uitgenodigd. Ruim 75% van de bedrijven gaf acte-de-presence, hetgeen aangeeft dat deze bedrijven de regelgeving op hun gebied zeker serieus nemen.

Van betekenis voor betonreparatiebedrijven én opdrachtgevers
Peter Nuiten (voorzitter van de VBR) legde uit wat de nieuwe CUR-aanbeveling 118 voor de betonreparatiebedrijven betekent.
Deze vervangt niet alleen de oude aanbevelingen 53, 54 en 55, maar is beter ingericht op de wensen van de opdrachtgevers. Zo kunnen opdrachtgevers voortaan een keuze maken tussen esthetisch, technisch of constructief repareren. Op basis van een risico-analyse en een door de opdrachtgever aangegeven restlevensduur wordt dan bepaald welke eisen aan de uitvoering van de betonreparaties en aan het eindresultaat mogen worden gesteld.
Met name de eisen voor het uitvoeren van constructieve reparaties leiden tot veel veranderingen in de markt. De algehele opvatting is dat dit een zinvolle verbetering in de regelgeving is en dat daarmee reparaties ook tot een betere borging van de constructieve veiligheid zullen kunnen leiden.

Nieuwe BRL in de maak
Namens de certificatie-instellingen lichtte Maarten Swinkels vervolgens de stand van zaken toe met betrekking tot de herziening van de BRL 3201. Deze certificatieregeling wordt thans vernieuwd en geheel afgestemd op de nieuwe CUR-aanbeveling 118. De aanwezige bedrijven konden zich vinden in de gekozen aanpak en naar verwachting zal de nieuwe BRL in oktober van dit jaar van kracht kunnen zijn.

Aanspreekpunt voor de branche
De VBR profileert zich met deze studiemiddag als branchevereniging die niet alleen voor het belang van de eigen leden opkomt, maar ook haar verantwoordelijkheid voor de gehele branche op zich neemt. Paul Lange informeerde de aanwezigen over de kwaliteitseisen die aan het VBR-lidmaatschap worden gesteld en de vele voordelen die dat oplevert.

Architectonisch spuitbeton
Binnenkort organiseert de VBR weer een lunchbijeenkomst, deze keer over architectonisch spuitbeton. Architecten worden tijdens deze bijeenkomst door VBR-leden bijgepraat over de mogelijkheden en onmogelijkheden die het werken met spuitbeton met zich meebrengt.

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug