Pagina afbeelding

Werk aan de winkel

20-02-2017

Na een zeer productief jaar op het gebied van regelgeving voor onze branche (nieuwe CUR-aanbevelingen 118 en 119, een nieuwe BRL 3201) wordt 2017 het jaar van de implementatie en gewenning.

Vooral de introductie van regelgeving op het gebied van constructieve reparaties zal voor de markt een enorme verandering betekenen. De verwachting is uiteraard dat deze verandering ook een belangrijke verbetering zal inhouden en we met z’n allen Nederland weer een beetje veiliger kunnen maken.

Bijeenkomst over nieuwe BRL
Als vervolg op de bijeenkomst, gehouden in februari vorig jaar rondom de CUR Aanbeveling 118, heeft de VBR ook nu het initiatief genomen om de impact van de nieuwe BRL met name op de bedrijfsvoering en werkprocessen van gecertificeerde betonreparatiebedrijven voor het voetlicht te brengen. Alle bedrijven met een geldig BRL 3201 certificaat zijn op 15 februari 2017 uitgenodigd om kennis op dit gebied met elkaar te delen. Ook de certificerende instellingen waren daarbij aanwezig. Verder is nog de nieuwe CUR aanbeveling 119 (Injecteren) toegelicht en is gediscussieerd over de aanpak van constructieve reparaties.

Nieuwe VBR-lidmaatschapseisen
De nieuwe BRL heeft het ook noodzakelijk gemaakt om de toetredingseisen voor het VBR-lidmaatschap aan te passen. Daarbij hebben de VBR-leden zich allemaal geconformeerd aan de verplichting om gecertificeerd te worden voor Esthetisch, Technisch én Constructief repareren. Voor opdrachtgevers betekent dit dat er automatisch van uit mag worden gegaan dat VBR-leden ook over al deze kwalificaties beschikken. Dat maakt de keuze wel zo makkelijk.

Groei
Steeds meer collega-bedrijven zien de waarde van het VBR-lidmaatschap (weer) in. De verwachting is daarom ook, dat de VBR het komende jaar sterk zal kunnen groeien en een nog groter deel van de betonreparatiebranche kan vertegenwoordigen. Dit is ook van belang omdat de VBR bij belangrijke ontwikkelingen, zoals de noodzakelijk scholing van cao-medewerkers en van kaderpersoneel, als brancheorganisatie kan optreden en daarbij een belangrijke invloed op het gewenste kwaliteitsniveau kan uitoefenen.

Werk aan de winkel
Onderwerpen als bouwplaats automatisering en contract- en risicomanagement zullen dit jaar op de agenda worden gezet. De samenwerking met organisaties als de VABOR, VLB, LSVB en de Betonvereniging zal verder worden uitgebouwd. Genoeg werk aan de winkel dus. Ik wens iedereen daar veel succes bij.

Peter Nuiten
Voorzitter VBR

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug