Pagina afbeelding

Vingervoegconstructie voor Maasbrug Venlo

20-03-2015

De combinatie BVC, bestaande uit edilon)(sedra contracting en BAM Redubel, heeft de voegovergangen in de A67 Maasbrug Venlo vervangen.

Omdat de oude voegovergangen al twee maal waren gereviseerd, waren ze nu toch echt aan vervanging toe.

Aan de hand van het benodigde dilatatiebereik, de mogelijke toe te passen verkeersmaatregelen en de configuratie van het kunstwerk is uiteindelijk gekozen voor de vingervoeg van fabrikant Mageba.
De engineering is door de BVC verder uitgewerkt om zo een juiste verankering van de voeg in het kunstwerk te krijgen. Daarbij is rekening gehouden met de locatie van de aanwezige voorspankoppen.

Gefaseerd inbouwen
Aangezien de Maasbrug in Venlo een essentiële verbinding vormt tussen Duitsland en Nederland is de verkeersintensiteit zo hoog dat een algehele afsluiting voor teveel overlast zou zorgen. Er is dan ook voor gekozen om de voegen gefaseerd in vier weekends in te bouwen. Per weekend is steeds de helft van twee voegen ingebouwd.
Eén rijstrook is daarbij te allen tijde open gebleven voor het verkeer. Zo waren geen lange omleidingsroutes nodig en is inkomstenderving voor de winkeliers in Venlo voorkomen.

Door een barrier te plaatsen konden de twee ton wegende voegdelen op een veilige manier geplaatst en gefixeerd worden.

edilon)(sedra contracting heeft ruime ervaring met het inbouwen van zowel enkelvoudige stalen voegen als meervoudige voegovergangen. Ook dit project is de inbouw dus vlekkeloos en ruim binnen de gestelde tijd gerealiseerd.

Projectinformatie
Project: Engineering, leveren en aanbrengen 4 stuks Vingervoegconstructies
Locatie:  A67 Maasbrug, Venlo
Opdrachtgever:  RWS
Aannemer: Combinatie BVC (Bam Redubel / edilon)(sedra Contracting)
Periode van uitvoering: oktober 2014 – november 2014
Type contract: Design en Construct                        
Bijzonderheden: Beperking overlast voor het verkeer.

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug