Pagina afbeelding

Vogel b.v. als eerste betonreparatiebedrijf gecertificeerd volgens de BRL 7700 - aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen

01-05-2014

Alle leden van de VBR voeren betonreparatiewerkzaamheden uit volgens de BRL 3201. VBR-lid Vogel heeft onlangs het certificaat behaald voor het uitvoeren van werkzaamheden overeenkomstig de BRL 7700:  de aanleg of het herstel van vloeistofdichte voorzieningen.

In het Activiteitenbesluit, waarin voor alle ondernemingen de milieuregels zijn opgenomen, wordt aangegeven dat ondernemers maatregelen moeten treffen om het verontreinigen van de bodem te voorkomen. Het aanbrengen van vloeistofdichte voorzieningen is één van deze maatregelen.

Besluit bodemkwaliteit
Het Besluit Bodemkwaliteit schrijft voor dat de vloeistofdichte voorzieningen moeten worden uitgevoerd volgens het daarvoor aangewezen normdocument, de BRL 7700.
De BRL 7700 bestaat uit een aantal protocollen die de aanleg of het herstel van een vloeistofdichte voorziening omschrijven, die uitgevoerd wordt met:
• prefab betonnen elementen (protocol 7701)
• beton (protocol 7702)
• bitumineus materiaal (protocol 7703)
• een kustharsgebonden beschermlaag (protocol 7704)
• vloeistofdichte voegafdichtingen (protocol 7711).

Vogel is gecertificeerd voor de uitvoering van de werkzaamheden overeenkomstig de protocollen 7704 en 7711. Zusterbedrijf Mourik te Groot-Ammers is gecertificeerd overeenkomstig de protocollen 7701 en 7702. Vogel kan dus ook werkzaamheden onder deze protocollen verrichten.

Bewijs
Heeft Vogel B.V. een vloeistofdichte voorziening aangelegd of hersteld overeenkomstig de protocollen 7704 en 7711, dan kan door Vogel een Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC) of een Bewijs van Herstel Onder Certificaat (BHOC) worden verstrekt. Deze verklaring is voor de opdrachtgever voldoende bewijs dat de voorziening aan de eisen voor een vloeistofdichte voorziening voldoet.

De BRL 7700 is de opvolger van de BRL’s 2319, 2362, 2371 en 2372. Op 1 oktober 2014 eindigt de overgangstermijn en is het wettelijk verplicht om de BRL 7700 te gebruiken voor de aanleg of het herstel van vloeistofkerende of vloeistofdichte voorzieningen.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug