13 juli 2021

Weer twee handreikingen voor duurzaam onderhoud van parkeergarages beschikbaar

Weer twee handreikingen voor duurzaam onderhoud van parkeergarages beschikbaar

De auteurs Peter Nuiten (bouwkundig adviseur, oud-voorzitter van de VBR) en Jitze Rinsma (adviseur in de parkeerbranche) hebben bij de samenstelling van de handreikingen dankbaar gebruik gemaakt van de input van eigenaren en exploitanten van parkeergarages en van de kennis en ervaring van de  leden van de VBR, de Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsmiddelen (VLB) en de Vereniging Adviseurs voor Betononderhoud en -Reparatie (VABOR).
De auteurs hopen ermee te bereiken dat eigenaren, exploitanten en beheerders van parkeergarages er in hun eigen werk hun voordeel mee kunnen doen. Lees het interview met de auteurs over dit project.

De onderwerpen

De eerste vier handreikingen zijn te downloaden via de website van de VBR en behandelen:

  1. Introductie: Wat is duurzaam onderhoud, borging of verlenging van de beoogde levensduur, onderhoudsscenario’s en aanbevelingen.
  2. Inspecties, onderzoek en advies
  3. Betonreparaties
  4. Vloerafwerkingen

De overige handreikingen komen daarna beschikbaar en behandelen de onderwerpen:

  • Dilataties in vloeren en wanden
  • Opstellen en gebruiken van een MeerJaren OnderhoudsPlanning MJOP
  • Duurzaam ontwerp.

Symposium

Oorspronkelijk was het de bedoeling de handreikingen te presenteren op het seminar ‘Duurzaam ontwikkelen, bouwen en onderhouden van parkeergarages’. Vanwege de coronaperikelen is dit seminar tot tweemaal toe uitgesteld. Nu is besloten de handreikingen via de website van de VBR te publiceren.
Het voornemen is om op een later moment alsnog een studiemiddag te wijden aan het uitwisselen van ervaringen met toepassing van de handreikingen in de praktijk.

Wilt u op de hoogte gesteld worden over het vervolg van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van de VBR.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief