Pagina afbeelding

Zichtbaar onderscheidend blijven

04-04-2016

Het behoeft eigenlijk geen betoog meer dat VBR-bedrijven zich in de reparatie- en onderhoudsmarkt nadrukkelijk weten te onderscheiden.

Bij de introductie van de nieuwe CUR-aanbeveling 118 hebben de VBR-bedrijven het voortouw genomen en hebben zij ook de andere gecertificeerde betonreparatiebedrijven meegenomen in het aanpassen van werkmethoden en keuringen, met name ook op het gebied van constructieve reparaties.

Diverse bestekschrijvers zijn door VBR-bedrijven inmiddels geconfronteerd met scherpe vragen over het doel en de gewenste restlevensduur van de reparaties, de gevolgklasse en de wijze waarop met risico’s moet worden omgegaan. We merken dat opdrachtgever en opdrachtnemer beter dan in het verleden met elkaar in gesprek gaan en dat risico’s tijdens de uitvoering van projecten gemakkelijker kunnen worden voorkomen.

Samenwerking
De VBR heeft zich verbonden aan de samenwerking tussen de Vexpan (platform voor parkeren in Nederland) en het Platform Betononderhoud. Gezamenlijke wordt gewerkt aan de ontwikkeling van handreikingen voor het duurzaam onderhouden van parkeergarages. Deze handreikingen moeten exploitanten en beheerders van parkeergarages helpen om betere keuzes te maken bij het plannen en uitvoeren van onderhoud.

Bouwplaatsautomatisering
Een goede ontwikkeling is ook het initiatief van enkele VBR-bedrijven om samen op te trekken op het gebied van bouwplaatsautomatisering. Zij hebben elkaar gevonden in het ontwikkelen van digitale formulieren voor de real-time registratie van kwaliteitsgegevens. Dit maakt het ook voor de certificerende instellingen makkelijker om inzage te krijgen in de wijze waarop VBR-bedrijven met de kwaliteitsborging van hun projecten omgaan.

U merkt het vast: het voorjaar is begonnen en iedereen zit weer vol positieve energie. Wij kijken ernaar uit om in de komende lentemaanden weer interessante, nieuwe uitdagingen samen met u aan te gaan.

Peter Nuiten
voorzitter VBR

 

 

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug