Pagina afbeelding

Zichtbaar onderscheidend zijn

27-10-2014

Dat is wat al meer dan 30 jaar de bij de VBR aangesloten bedrijven kenmerkt. VBR-bedrijven beperken zich immers niet tot het uitvoeren van betonreparatie- en onderhoudswerkzaamheden alleen. Zij zijn pro-actief bezig met het ontwikkelen van hun vak, met het verbeteren van werkmethoden, met het opleiden van vaklieden en het overdragen van kennis aan alle belanghebbende partijen in de markt. Dat heeft Nederland in Europa een toppositie opgeleverd in kennis en ervaring als het gaat om betonreparatie en –onderhoud. Maar belangrijker nog: het heeft het kwaliteitsniveau van uitgevoerde reparaties zeer sterk verbeterd. Opdrachtgevers die voor VBR-bedrijven hebben gekozen hebben daar aantoonbaar profijt van gehad.

Goed geregeld
Om VBR-lid te worden en ook te kunnen blijven, ligt de lat hoog: een geldig KOMO-procescertificaat voor het uitvoeren van betonreparaties, een geldig VCA-certificaat (veiligheidsmanagement) en een  goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem (NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig) zijn daarvoor basisvereisten. Door te kiezen voor VBR-bedrijven hoeven opdrachtgevers zich over al deze punten geen zorgen meer te maken: de VBR-bedrijven hebben dit gewoon goed geregeld.

Continue verbetering
Zichtbaar onderscheidend zijn is in zekere zin kwetsbaar; de lat hoog leggen is immers niet vrijblijvend. Daarom heeft de VBR als branchevereniging ook een belangrijke taak om haar leden  voortdurend te stimuleren tot verdere ontwikkeling en verbetering. Het afsluiten van een convenant op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het bieden van de mogelijkheid om te kiezen voor een 10-jarige Verzekerde Garantie, het gezamenlijk opstellen van een arbo-catalogus die specifiek voor ons vakgebied bruikbaar is, zijn hiervan goede voorbeelden. VBR-bedrijven ontwikkelen zich voortdurend; op het gebied van de techniek, maar ook op het hele proces, van initiatief tot en met nazorg.

Ambities
Veel van onze opdrachtgevers worden voor de lastige vraag gesteld om met minder geld bestaande onderhoudsvraagstukken toch verantwoord op te lossen. Er treedt een verschuiving op van reparatie naar onderhoud en beheer. Daarbij is de vraag wat de technisch beste oplossing is minder relevant geworden. Er is grote behoefte aan inzicht in andere manieren om betonschadeproblemen te kunnen beheersen. Hier ligt de nieuwe uitdaging voor alle partijen die zich de afgelopen jaren met betonreparaties hebben bezig gehouden.
De VBR-bedrijven kunnen met hun jarenlange ervaring een belangrijke input leveren bij het bepalen van restlevensduren, onderhoudsfrequenties en onderhoudsmethoden. Dit zijn de ingrediënten die de komende jaren nodig zijn om betononderhoud nóg doelmatiger en efficiënter te maken.
Ons vak evolueert: van eenmalige klussen met een betrouwbare garantie naar een verantwoorde onderhoudsstrategie. Aan deze ontwikkeling dragen de VBR-bedrijven uiteraard ook graag weer hun steentje bij.

Peter Nuiten
voorzitter VBR

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug