Pagina afbeelding

Zichtbaar onderscheidend zijn

07-12-2015

Vorig jaar maakten wij u al deelgenoot van deze doelstelling van de VBR. Het doet ons goed te merken dat nu de bouwmarkt weer wat lijkt aan te trekken, opdrachtgevers ook steeds bewuster gaan kiezen voor gecertificeerde VBR-bedrijven.

Meer dan de laagste prijs
Iedereen kent wel de uitdrukking van Benjamin Franklin: ”The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten”. Opdrachtgevers realiseren zich dat gelukkig steeds meer. Zij weten dat bij de VBR-bedrijven het leveren van kwaliteit voorop staat. Daarbij is de definitie van kwaliteit veel breder dan wat in technische normen en richtlijnen is vastgelegd. Bij het repareren van schade aan betonconstructies zijn de technische randvoorwaarden nog wel steeds leidend maar wanneer over de restlevensduur van een betonconstructie wordt gesproken, zijn er vele scenario’s denkbaar om dat door middel van uitgekiend onderhoud te doen.

Kennis delen
De VBR organiseert zowel voor de bij haar aangesloten bedrijven, als voor alle marktpartijen regelmatig bijeenkomsten om kennis en ervaring met elkaar te delen. In deze Betonreview ziet u daar weer een aantal goede voorbeelden van. Ook op het gebied van de regelgeving treden thans grote veranderingen op: onlangs is de nieuwe CUR-aanbeveling 118 voor betonreparaties verschenen. Opdrachtgevers kunnen op basis van deze aanbeveling de eisen vaststellen voor het uitvoeren van constructieve reparaties. Dit was tot dusverre nog niet mogelijk omdat nog geen aansluiting was verkregen op het Bouwbesluit. De VBR heeft samen met de VABOR (adviesbureaus) en met de VLB (leveranciers van betonreparatieproducten) deze nieuwe aanbeveling aan de markt gepresenteerd en staan klaar om op basis van deze nieuwe, gemoderniseerde regelgeving de kwaliteit weer verder te verbeteren.

Slimme oplossingen
Actuele onderwerpen blijven daarnaast vragen om innovatieve en slimme oplossingen en wij zijn ervan overtuigd dat de VBR-bedrijven in het vinden van dergelijke oplossingen een belangrijke rol kunnen spelen. Door actief de samenwerking te zoeken met  onderzoekinstellingen, adviesbureau en leveranciers maar ook met opdrachtgevers zelf, is al veel bereikt en zal er ook de komende tijd weer veel nieuws te melden zijn. Wij houden u daarvan via deze Betonreview graag op de hoogte.

Ik nodig u tot slot van harte uit om bij één van de vele studiemiddagen of symposia aanwezig te zijn. De VBR-bedrijven gaan het gesprek graag met u aan.

Peter Nuiten
voorzitter VBR

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug