Pagina afbeelding

Maatschappelijke omgeving

VBR-bedrijven dragen bij aan de duurzame instandhouding van onze bebouwde omgeving.

Onze gebouwde voorraad huizen, viaducten, sluizen, waterzuiveringsinstallaties, bruggen, viaducten, enzovoort heeft een onvoorstelbare omvang. En we bouwen nog steeds nieuwe constructies. Die zullen we ook moeten onderhouden, zelfs geschikt maken voor nieuwe functies of simpelweg moeten aanpassen aan de nieuwe eisen die eraan worden gesteld.

 • Onderzoek
  De VBR is de initiator van onderzoeksprojecten, zodat de kennis over de techniek toeneemt en nieuwe functionele herstel- en beschermingstechnieken ontwikkeld kunnen worden.
 • Opleiden
  De VBR is bijzonder trots op haar bijdrage aan beroeps- en vaktechnische opleidingen. Jaarlijks vinden vele jongeren na een gedegen opleiding hun weg in de betonreparatiebranche als specialist in het onderhouden en repareren van beton.
 • Kwaliteit
  Kwaliteitszorg heeft sinds de oprichting van de VBR alle aandacht. De VBR was de eerste bouwgerelateerde branche die vaktechnische kwaliteitseisen ontwikkelde en deze vastlegde in beoordelingsrichtlijnen. Het werken volgens deze beoordelingsrichtlijnen levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het werk en daarmee aan de levensduur van de bouwwerken.
 • Arbo en milieu
  De VBR heeft voor haar leden ARBO en Milieu handboeken opgesteld zodat de leden zich in deze moeilijke materie gesteund weten en met zorg en aandacht voor medewerkers en omgeving hun werk kunnen doen.